Du er her

Evaluering af Voksenudredningsmetoden og it-understøttelse

Socialstyrelsen har valgt BDO Consulting og CEDI som leverandør på evaluering af effekterne af Voksenudredningsmetoden og it-understøttelse på handicap- og udsatte voksneområdet.

Evalueringen gennemføres i perioden juli 2012 til oktober 2013 og fokuserer på den udviklede Voksenudredningsmetode, dennes del-elementer og anvendelse samt implementering af it-understøttelse, der tilsammen udgør DHUV.

I evalueringen indgår en eftermåling i de 9 pilotkommuner, som har deltaget i udviklingsprojektet omkring DHUV. Derudover laves en før- og eftermåling samt en implementeringsanalyse i 9 nye projektkommuner, som har eller er i gang med at implementere DHUV. Der inddrages 3 kontrolkommuner, som har valgt ikke at anvende DHUV. Evalueringen vil belyse effekterne ved indførelse af DHUV på kort sigt i de nye projektkommuner samt på mellemlangt og langt sigt i eksisterende pilotkommuner og de nye projektkommuner.

Formålet med evalueringen er:

  • at vurdere effekterne af DHUV i både pilotkommunerne, som har været med til at udvikle metoden, og i de kommuner, som sidenhen har taget metoden i brug.
  • at belyse, hvilke faktorer, som påvirker implementeringen af DHUV ved at sammenligne implementeringen af DHUV i pilotkommunerne med de øvrige kommuner, som har valgt at implementere DHUV. Denne viden kan fremadrettet anvendes i øvrige kommuner, som ønsker at implementere DHUV.

Evalueringen baseres på en programteori, der følger op på erfaringerne fra pilotprojektet samt sondrer mellem resultaterne af DHUV og procesuelle forhold, som har betydning for implementeringsforløbet af DHUV i de enkelte kommuner. Evalueringen vil vurdere kvaliteten i sagsbehandlingen (juridisk og faglig, borgernes behov, borgerinddragelse, ’tværfagligt’ samarbejde, opfølgning mv.) samt i hvilket omfang Voksenudredningsmetoden og tilhørendede IT-understøttelse er implementeret.

Evalueringen inddrager borgernes, sagsbehandleres, IT-ansvarlige og de kommunale ledere på området, samt leverandører og IT-leverandørers perspektiver på implementeringen af DHUV.