Du er her

Få driftsinformation for fagsystemer på SMS eller e-mail

Nu kan du få SMS- eller e-mail-besked om driftshændelser i systemerne PAS, XPRS, Uddannelsesadministration.dk og INDB. Fem af systemerne hos Styrelsen for It og Læring er nu føjet til de systemer, som du kan få SMS- eller e-mail-besked fra, når der er forstyrrelser i driften. Det er både det planlagte systemarbejde og de uforudsete driftsforstyrrelser, du nu kan få besked om, og desuden kommer der orienteringer om opdateringer til nye versioner af systemerne.

De fem systemer er:

  • Prøveadministrationssystemet PAS anvendes af grundskoler til administration af regler vedrørende folkeskolens prøver.
  • XPRS anvendes af uddannelsesinstitutioner til administration af regler vedrørende gymnasiale prøver.
  • Uddannelsesadministration.dk anvendes af særligt de faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg, bl.a. til at vedligeholde erhvervsuddannelser og AMU.
  • Indberetningsportalen (INDB)anvendes af uddannelsesinstitutioner, der ikke bruger direkte systemindberetning til MBUL's fagsystemer , og af ansøgere til ministeriets puljemidler.
  • Regnskabsportalen anvendes af uddannelsesinstitutioner til at indberette årsrapporter og af en række brugere til at se regnskabsdata.

For at få driftsinformationerne skal du logge ind på driftsinfo.emu.dk med UNI•Login. Her kan du vælge hvilke tjenester du gerne vil adviseres om via SMS eller e-mail.