Du er her

Fælles chat hjælper ansøgere inden kvote 1-fristen

Den 5. juli kl. 12 var der frist for ansøgninger til de videregående uddannelser i kvote 1, og ansøgerne kunne få hjælp til at vælge og søge uddannelse i kvote 1-chatten. Erfaringer viser, at digital, kollektiv vejledning er populær blandt ansøgerne.

For at søge om optagelse på en videregående uddannelse i kvote 1 skal ansøgerne sende en ansøgning på Optagelse.dk. Som kommende ansøger kan man have mange spørgsmål til optagelsesregler og principper – og man kan også have brug for vejledning om prioritering af sine uddannelsesvalg, om supplering og andre optagelsesrelevante spørgsmål. Derfor åbner Styrelsen for It og Læring (STIL) nu kvote 1-chatten, hvor flere vejledningssøgende kan få hjælp på samme tid. I kvote 1 chatten svarer vejlederen mundtligt på spørgsmålene, og vejlederen understøtter sine svar med relevante informationer fra ug.dk, optagelse.dk og uddannelsesstedernes hjemmesider, som deltagerne kan se på et skærmbillede samtidig. Ansøgerne får også et udbytte af at lytte til de svar, som vejlederen giver til andre deltagere i samme situation som dem selv.

Erfaringerne med digitale kollektive vejledningstilbud er gode. Op til kvote 2-fristen i marts 2016 åbnede STIL kvote 2-chatten, som blev en stor succes. 4162 ansøgere fik hjælp af kvote 2-chatten i stedet for de individuelle vejledningstilbud, og tilfredshedsundersøgelsen viser en høj brugertilfredshed.

For de vejledningssøgende har det stor værdi, at de kollektive vejledningstilbud er let tilgængelige, og samtidig er det vigtigt, at de mødes af en professionel vejleder, der hjælper dem personligt, så de kan få ansøgningen godt af sted. De kollektive vejledningstilbud betyder også, at ventetiden til de individuelle tilbud forkortes eller forsvinder.

Det er væsentligt for STIL, at ansøgere oplever at de kan få professionel og personlig vejledning – også op til ansøgningsfrister, hvor mange spørgsmål melder sig. Mange finder let svar på egen hånd i FAQ, brugervejledninger, på ug.dk, mens nogen har brug for den personlige kontakt med eVejledning eller supporten på Optagelse.dk. Et tæt samarbejde med den tekniske support på Optagelse.dk giver ansøgerne oplevelsen af et sammenhængende system, hvor hjælpen er nær uanset om de har brug for vejledning eller teknisk support.