Du er her

Fælles om fremtidens telemedicin

Over 200 har allerede tilmeldt sig Digitaliseringsstyrelsen, KL, Danske Regioner og Sundheds- og ældreministeriets konference om landsdækkende udbredelse af telemedicin til borgere med KOL d. 31. marts 2016 i København.

Konferencen ”Fælles om fremtidens telemedicin” vil sørge for, at du kommer hjem med nye perspektiver på telemedicin, ved at stille skarpt på de erfaringer, der hidtil er opnået med telemedicin, og hvad udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL vil betyde for kommuner og regioner.

På konferencen kan du blandt andet møde:

  • Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde
  • Formand for Danske Regioner Bent Hansen
  • Formand for KL’s social- og sundhedsudvalg Thomas Adelskov
  • Praktikere med erfaring indenfor brugen af telemedicin
  • It-chefer fra kommuner og regioner

Konferencen vil både indeholde oplæg og paneldebatter, hvor du blandt andet kan høre om:

  • Resultaterne fra projekterne i National handlingsplan for udbredelse af telemedicin, herunder de patientnæreeffekter
  • De økonomiske perspektiver ved telemedicin
  • Konkrete praksiserfaringer fra TeleCare Nord
  • Implementering, tilrettelæggelse og organisering af udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL og dennes fremtidige betydning for kommuner og regioner

Vi håber, at du eller en kollega har lyst til at deltage i en konference, hvor vi bliver klogere på erfaringerne med telemedicin og ikke mindst fremtidens udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.

Konferencen finder sted 31. marts 2016 kl. 9.00-16.00 på hotel Scandic Copenhagen i København. Prisen for deltagelse er 900 kr. og tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.