Du er her

Fælles spilleregler skal sikre mobildækning i hele Region Sjælland

Som de første i Danmark har Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen sammen med Teleindustrien og Dansk Energi lavet fælles spilleregler for etablering af den digitale infrastruktur. Det skal sikre 800.000 borgere og 20.000 virksomheder lynhurtigt internet og mobildækning i 2020.

Uanset om det er mobilmaster eller kabler i jorden, skal det være lettere for telebranchen at etablere bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjælland.

Det er Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen enige om. Som de første i Danmark har de sammen med telebranchen udarbejdet et principforslag til fælles retningslinjer for etableringen af hele den digitale infrastruktur i regionen.

Det skal i 2020 give 800.000 borgere og 20.000 virksomheder internet med 100 megabit/s download og 30 megabit/s upload og mobildækning alle steder i Region Sjælland.

Retningslinjerne i forslaget handler blandt andet om, at mobilmaster skal være gittermaster, da det gør det nemmere for udbydere at sætte antenner op, servicere dem og koble andre teleselskaber på, ligesom det er en billigere løsning end rørmaster.

"Vi har hørt på telebranchen, og vi vil i kommunerne gøre vores for at fjerne barrierer og gøre det attraktivt at etablere mobil- og bredbåndsnet i alle kommunerne i regionen," siger Niels Hörup, borgmester i Solrød Kommune og formand i Kommunekontaktråd Sjælland.

Niels Hörup bakkes blandt andet op af Knud Erik Hansen, borgmester i Faxe Kommune og næstformand i Kommunekontaktråd Sjælland, som ser de fælles retningslinjer og principforslaget som et stort skridt i den rigtige retning. Et principforslag betyder, at alle parter bakker op om forslaget, men de sidste detaljer skal på plads i Regionsrådet og i kommunerne, inden det besluttes endeligt.