Du er her

Første online-eksamen i lukket fængsel

”Du er bestået! Det er da bare sejt!” Uddannelseskonsulent Per Thrane smiler stort, da han siger tillykke til manden i den blå trøje, der sidder foran en tændt computerskærm. Manden er indsat i Vestre Fængsel.

Per Thranes smil på læben kommer af, at han netop har været vidne til, at en indsat har taget første test af fire, der skal afgøre, om den indsatte kan betjene en pc. Per Thrane er medansvarlig for udviklingen af de sikrede pc-netværk, som er blevet virkeliggjort efter flerårsaftalen i 2010. Han har længe arbejdet for at indføre det nye netværk, der giver mulighed for at undervise indsatte i it og teste dem, mens de afsoner dom.

”Efter den indsatte har bestået en test, får han et bevis, som han kan tage med videre ved overflytning til et andet fængsel eller ved løsladelse. Det betyder, at intet er spildt arbejde,” siger Per Thrane.

Det endelige bevis på pc-kørekortet er udstedt af Dansk IT, og har derfor ingen synlig tilknytning til et fængsel. Denne neutralitet giver indsatte, der tager pc-kørekort i fængslet mulighed for en frisk start efter løsladelse.

Per Thrane og it-underviseren på Vestre Fængsel, Rikke Jensen, er stolte af den indsattes indsats. Han er da også selv tilfreds og synes ikke, at testen var så snørklet, som han havde frygtet. Men med et blik, der er fasttømret til computerskærmen, kigger han sine besvarelser igennem for at gennemskue, hvad han havde problemer med. Først herefter kan han rigtig glæde sig over den beståede test.

”Det er en af de første meningsfulde ting, jeg har gjort i fængslet, fordi jeg får papir på det. Beviset giver mig lyst til at tage undervisningen lidt mere seriøst. Der kommer noget ud af mit arbejde. Noget jeg kan bruge uden for fængslet,” siger han.

Rikke Jensen er glad for at kunne undervise via det sikrede netværk. Hun synes, det er vigtigt, at undervisningen i fængslet passer til det samfund, som de indsatte på et tidspunkt skal fungere i igen.

”Skolen er meget vigtig for de indsatte. Jeg vil faktisk sige, at det er det herinde i undervisningslokalet, der minder mest om det udenfor. Her handler det ikke om kriminalitet, men om viden,” siger hun.

Og noget det sikrede netværk til indsatte også åbner op for, er muligheden for at følge med i nyhedsstrømmen på egne vilkår.

”Det er rart at kunne tjekke nyhederne på nettet og bare opdatere sig efter egne interesser. Jeg kan selvfølgelig se tv, men det er alligevel noget andet at styre det selv. Det er mit nøglehul til virkeligheden,” siger den indsatte, der håber, at mange andre indsatte vil tage pc-kørekort.

Mens Per Thrane glæder sig over, at det sikrede pc-netværk er begyndt at give resultater, understreger han, at det netop er lærere som Rikke Jensen, der er med til at bære pc-netværket frem.

”Vi har rigtig mange dygtige lærere. Det er guld værd for Københavns Fængsler og Kriminalforsorgen, at vi har folk som Rikke, der er så hurtig og dygtig til at sætte tingene i værk,” siger han.