Du er her

Første to styrelsesdirektører i den nye skatteforvaltning på plads

SKAT erstattes 1. juli 2018 af syv specialiserede styrelser, som får selvstændig ledelse og ansvar for hver deres kerneopgave. Nu er de to første styrelsesdirektører på plads. Hakon Iversen bliver direktør for Vurderingsstyrelsen i Roskilde, mens Jens Otto Størup bliver direktør for Motorstyrelsen i Aalborg.

Som en del af regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ erstattes SKAT til næste sommer af syv nye styrelser, som får ansvar for hver deres kerneopgave.

De nye styrelser får egen ledelse og styrelsesdirektør, så det bliver tydeligt, hvem der har ledelsesansvaret for de enkelte forretningsområder. Det skal bidrage til at styrke fagligheden og sikre en specialiseret og solid opgaveløsning på tværs af skatteforvaltningen.

Nu er de to første af de syv kommende styrelsesdirektører på plads.

Hakon Iversen, der kommer fra en stilling som afdelingschef i Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, bliver ny direktør i Vurderingsstyrelsen.

Vurderingsstyrelsens opgave bliver at sikre, at de offentlige vurderinger af ejendomme og grunde er retvisende og gennemsigtige. Styrelsen bemandes med ca. 600 medarbejdere og får hovedsæde i Roskilde.

”De offentlige ejendomsvurderinger har en vigtig funktion, fordi de danner grundlag for vores boligskatter. Det er et område, som har været udsat for hård kritik, men hvor der er taget store skridt i forhold til at kunne udsende nye og bedre ejendomsvurderinger. Det arbejde ser jeg frem til at tage på mig og sammen med de mange gode kræfter i den nye skatteforvaltning sikre, at Vurderingsstyrelsen kommer både godt fra start og i mål med sin opgave,” siger Hakon Iversen.

Jens Otto Størup, der kommer fra en stilling som administrerende direktør i Nordjyllands Trafikselskab, bliver ny direktør i Motorstyrelsen.

Motorstyrelsen får som kerneopgave at sikre en korrekt, effektiv og enkel registrering, værdifastsættelse og afgiftsberegning af alle motorkøretøjer. Styrelsen bemandes med ca. 250 medarbejdere og får hovedsædet i Aalborg.

”Der er sket en markant udvikling på hele motorområdet de senere år, hvor blandt andet nye leasingformer og biltyper har set dagens lys. Samtidig er der stort politisk fokus på bilafgifterne. Jeg ser rigtig meget frem til at stå i spidsen for den nye Motorstyrelse sammen med de mange gode ledere og medarbejdere, der allerede i dag er på området.”

Skatteminister Karsten Lauritzen glæder sig over, at de første to direktører, der skal være med til at opbygge den nye skatteforvaltning, er faldet på plads.

”Når vi bygger et nyt skattevæsen er det helt afgørende, at vi også får nogle dygtige styrelsesdirektører, der tager ansvar, sætter retning for de mange medarbejdere og graver sig ned i deres faglige ansvarsområder. Jeg er overbevist om, at Hakon Iversen og Jens Otto Størup kan levere den kvalitet, og jeg ser frem til at få dem med på det hold, der de kommende år skal genskabe tilliden til den danske skatteforvaltning”, siger skatteministeren.

De øvrige fem styrelsesdirektører i den nye skatteforvaltning forventes at falde på plads i løbet af oktober måned og vil blive meldt ud løbende.