Du er her

Fagfolk flokkes om geodata på Kortdage 2012 i Herning

Geodata, der beskriver stedlige fænomener eller forhold, og som bliver brugt flittigt af en lang række virksomheder og offentlige forvaltninger, bliver vendt og drejet på stor tredages konference i Herning.

Organisationen Geoforum Danmark forventer et deltagerantal på mere end 600 fagfolk, når konferencen Kortdage 2012 løber af stablen i MCH Herning Kongrescenter 30. oktober – 2. november med mere end 100 faglige indlæg, cases og intensiv vidensudveksling og networking.

”På Kortdage 2012 forventer vi endnu flere deltagere end tidligere år, fordi geodata bruges meget aktivt i både den offentlige forvaltning og private virksomheder. Derfor regner vi med at slå deltagerrekord i år. Så stor er interessen,” siger Bo Grave, formand for Kortdagsudvalget i Geoforum.

Geoforum er en medlemsforening for såvel private som offentlige virksomheder og institutioner, herunder leverandører, aftagere, rekvirenter og brugere. Det, som binder medlemmerne sammen, er den fælles interesse for at se geodata anvendt i en bred vifte af tekniske løsninger og lære af hinandens erfaringer.

Eksempelvis bruges der både geodata i en kommunes flådestyring af snerydningskøretøjer i vintersæsonen, når den lokale forsyningsvirksomheds skal renovere sit ledningsnet, og når NaturErhvervstyrelsen skal kompensere landmænd for ikke at dyrke randzonerne omkring vandløb.

Desuden bruger statens nationale beredskab geodata til at kunne håndtere kriser og katastrofer på tværs af myndigheder. Kort og godt indgår geodata, hver gang fænomenerne i den fysiske verden registreres eller er genstand for en sagsgang.

Det gælder også i den private sektor, når vognmænd skal optimere lastbiltransporter, når ambulancer skal hurtigt frem, og når virksomheder prøver at kortlægge hvor deres kunder bor.

Tidligere i år har Geoforum sammen med Kort & Matrikelstyrelsen lanceret websitet brugstedet.dk, der skal øge kendskabet til anvendelser af geodata i befolkningen. Brugstedet.dk udgør en samling af eksempler på anvendelse af geodata, ligesom offentlige og private aktører angiver konkrete løsninger og projekter. Nogle af eksemplerne fra Brugstedet.dk vil blive gennemgået på Kortdage 2012:

”Kortdage er et oplagt sted at øve os på at fortælle bedre historier. Og det har vi behov for, hvis vi for alvor vil se geodata anvendt som fundament for bedre ressourceudnyttelse”, siger sekretariatschef Jesper Skovdal fra Geoforum.

Et centralt tema på Kortdage 2012 bliver undervisning i gymnasieskolen. Geoforum inviterer landets gymnasieklasser til at deltage i en konkurrence, hvor de nominerede vinderklasser inviteres til Herning. Derudover dedikeres et område af konferencen til gymnasielærere, der 1. november kan deltage i et intensivt kursus i geografisk information i undervisningen med nogle af Geoforums fremmeste formidlere.