Du er her

Fedt at se, at børnene gerne vil lære mere!

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini besøgte Parkvejens Skole i Odder Kommmune for at høre om iPads i undervisningen.

- Det er fedt at se, hvordan børnene er ivrige efter at lære noget - og ikke mindst at lære mere! Så giver det mening at bruge IT i undervisningen, og det har været en god oplevelse at se det i praksis.

Sådan lød kommentaren fra Børne- og undervisningminister Christine Antorini, der mandag formiddag var på besøg på Parkvejens Skole. Antorini blev forhinddret i at deltage, da Folketinges Børne- og undervisningsudvalg var på besøg på skolen i august, og denne mandag var der blev fundet et hul i den travle ministers kalender, så hun kunne aflægge skolen et kort visit.

Uformel ramme
Skolens læringscenter dannede en meget uformel ramme om første del af besøget, hvor borgmester Elvin J. Hansen og skole-it-konsulent Rikke Thonbo fortalte om baggrunden for iPad-projektet.

I sit oplæg fortalte Rikke Thonbo om det første halve års erfaringer, som er gode:
- Vi oplever en øget motivation og aktivitet hos eleverne og ikke mindst, at både elever og lærere er blevet rigtig gode til at dele deres viden med hinanden. Desuden har vi oplevet et opbrud i klassehierarkierne på den måde
Stort engagement
Ministeren stillede mange spørgsmål, der vidnede om et stort engagement i den digitale undervisningsverden, og der udviklede sig hurtigt en dialog mellem ministeren, lokale politikere og flere ansatte ved skolen. Der blev bl.a. fokuseret på hvordan vidensdeling mellem lærerne har udviklet sig positivt efter indførslen af iPads.

Planlagte og ikke-planlagte produktioner
Herefter var det blevet tid for ministeren til at se brugen af iPads i praksis, og første stop var skolens specialklasseafsnit, hvor hun fik demonstreret eksempler på elevproduktioner, både når de var planlagte og strukturerede, men også når ideerne var opstået spontant.

At finde billeder
I 4 B. kom Christine Antorini på besøg midt i en engelsk-time. Eleverne havde fået til opgave at finde billeder til en opgave om at handle, og de fortalte hende hvordan de kunne finde billeder, som de kunne bruge i den app, en opgave som ministeren fulgte interesseret med i.

Gammel elev trak ministeren til Odder
Ministerens besøg på Parkvejens Skole var kommet i stand på baggrund af et initiativ fra folketingsmedlem Kirsten Brosbøl, der dels er medlem af Folketingets Børne- og undervisningsudvalg, dels er gammel elev på skolen. Uover de to deltog den administrerende direktør for Uni-C, Thomas Fredenslund, i besøget.

Uni-C er en styrelse under ministeret, der bl.a. arbejder med at udvikle digitale undervisningsmidler.

Efter en god times tid var ministerbesøget overstået, og elever og lærere på Parkvejens skole kunne vende tilbage til en helt normal skoledag.