Du er her

Fem år med Digital Post

Der er nu præcis fem år siden, at arbejdet med Digital Post blev sat i gang i Favrskov Kommune - og nu er projektet i mål.

I praksis betyder det, at knap 90% af alt vores post i dag sendes digitalt. Det er ikke kun de administrative enheder, der sender digitalt - også Skoletandplejen, skolerne og ældreområdet sender langt den største del via Digital Post.

Under 10% er fritaget fra Digital Post - og det er typisk borgere over 75 år. Men faktisk er det kun under halvdelen af de 75-84-årige, der har sagt nej tak til at modtage deres post digitalt.

Det flotte resultat skyldes både de ælder selv, som har vist stor interesse i at få styr på de nye digitale arbejdsgange. Men det skyldes også de mange frivilliges hjælp og datastuernes ihærdige indsats, som alle har hjulpet med oplæringen af de ældre medborgere.

Hvordan ser fremtiden ud?
Det er særligt de unge, der skal lære den digitale postkasse bedre at kende. For når du bliver 15 år, får du automatisk oprettet en postkasse.

Men ofte er det første post, der dumper ind, information om optag på en videregående uddannelse. Så der går ofte nogle år, inden postkassen rigtig bliver taget i brug.

Der kan naturligvis havne vigtig post i den digitale postkasse inden da. Derfor ligger der en vigtig forældreopgave i at gøre de unge fortrolige med den digitale kontakt til kommunen.

Ikke alt kan digitaliseres
Det er nu engang ikke alt, der kan sendes via Digital Post. Derfor vil du stadig opleve postomdelte breve - blandt andet når du har bestilt et nyt pas.