Du er her

Fem leverandører prækvalificeret til It-Sundhedsplatformen

Region Hovedstaden og Region Sjællands nye It-Sundhedsplatform er nu et skridt nærmere målet med fem prækvalificerede leverandører. It-Sundhedsplatformen er en ny og moderne it-platform, der skal erstatte kernefunktionaliteten i de nuværende kliniske systemer på sygehusene i de to regioner, og som giver nye muligheder for kommunikation, patientinddragelse og samarbejde på tværs af sektorer.

Region Hovedstaden og Region Sjælland sendte i september It-Sundhedsplatformen i udbud og modtog i oktober otte prækvalifikationsansøgninger. Alle otte ansøgere er nu blevet grundigt evalueret for økonomisk og teknisk formåen samt deres evne til at levere produktet, og fem leverandører er prækvalificerede til udbuddet.

De prækvalificerede leverandører er:

• Cerner Ireland Ltd.
• Epic
• Cambio Healthcare Systems AB
• Siemens A/S
• IBM Danmark ApS

- It-Sundhedsplatformen er en stor og kompleks it-løsning, og det stiller en række krav til den virksomhed, som skal levere løsningen. Det har derfor været afgørende for os, at de prækvalificerede leverandører
- I første omgang har det handlet om at finde fem leverandører, som levede op til vores formelle krav. Næste skridt er en dialogfase, som begynder i januar 2013. Her vil vi indgå i en dialog med leverandørerne for at sikre
It-Sundhedsplatformen er en ny og moderne it-platform, der skal erstatte kernefunktionaliteten i de nuværende systemer i Region Hovedstaden (H-EPJ) og Region Sjælland (OPUS) med et mere fleksibelt og åbent system.

It-Sundhedsplatformen vil være baseret på en effektiv og sammenhængende standard-rammeløsning, der giver mulighed for at bringe sygehusvæsenet i begge regioner op på en meget høj it-standard. Sundhedspersonalets arbejde bliver papirløst, og patienten kommer i centrum.

Med It-Sundhedsplatformen får sundhedspersonalet adgang til alle data på den enkelte patient. Det skal sikresammenhæng i behandlingen på tværs af sektorer. Samtidig får patienten en større rolle i sit eget sygdomsforløb ved at få adgang til alle informationer og mulighed for at booke tider for behandling og selv indtaste oplysninger i It-Sundhedsplatformen.

Den nye platform kommer i pilotdrift i 2014 i Region Hovedstaden og forventes taget i brug primo 2015 i hele Region Sjælland og løbende frem mod ultimo 2016 i resten af Region Hovedstaden.