Du er her

Flere ældre med på den digitale vogn

De ældre over 65 er for alvor ved at tage nettet til sig. På to år er 166.000 flere danskere over 65 år kommet på nettet, viser helt nye tal fra Danmarks Statistik.

Tilstrømningen blandt seniorerne skal bl.a. ses i lyset af den målrettede indsats Digitaliseringsstyrelsen, i samarbejde med frivillige organisationer og andre offentlige myndigheder, har stået for de sidste par år.

Markant fald i andelen af borgere i den ældste aldersgruppe, som aldrig har været på nettet
- ”Andelen af borgere mellem 75 og 89 år, som aldrig har brugt internettet er de sidste par år faldet kraftigt fra 73 pct. i 2010 til 58 pct. i 2012. Det er et markant fald, som viser, at det vi gør, virker. Samtidig ser vi, n&ariNemID er en forudsætning for, at det offentlige når målsætningen om 80 pct. digital kommunikation mellem borgerne og det offentlige, og det er derfor glædeligt, at endnu flere – ung som gammel – kender og anvender NemID.

Tallene fra Danmarks Statistik viser også, at andelen af befolkningen mellem 16 og 89 år, som har en NemID, på bare et år er steget fra 3.3 til 3.6 mio. Også blandt de ældre er andelen støt stigende fra 40 pct. i 2011 til 46 pct. i 2012. Det er vigtigt at understrege, at der for de borgere, der ikke er i stand til at anvende internettet, vil være mulighed for hjælp og i visse tilfælde undtagelse fra digital kommunikation med det offentlige.