Du er her

Folkemødet 2017: Dialog og netværk på solskinsøen

For tredje gang i træk var OUH med på Folkemødet på Bornholm. OUH og SDU delte en stand med fokus på sundhedsteknologi og fremtidens sundhedsvæsen, hvor der blev afholdt hele 30 events fordelt på folkemødets fire dage.

Emnerne var bl.a. fremtidens sundhedsvæsen, demens, sundhedsrobotter, brug af data i sundhedsvæsenet, apps til patienter og personale, kamerapille-projektet og patientinvolvering i innovationsprojekter via participatory design.

I løbet af dagene vekslede programmet mellem paneldebatter med 30-50 tilhørere og korte oplæg om de mange projekter og teknologier, vi arbejder med på OUH og SDU, som fx forskningsprojektet om udvikling af et nyt system til overblik over vitaldata-målinger på FAM.

Især oplæg om app’en Mit Forløb (som nu har over 20.000 brugere fordelt på OUH Odense og Svendborg samt regionens øvrige sygehuse) og OUH’s apps til det kliniske personale vakte publikums interesse og spørgelyst.

Fra OUHs side deltog innovationskonsulenter fra Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse samt direktører Peder Jest og Michael Dall, som deltog i paneldebatter med bl.a. politikere, universiteter, kommuner og virksomheder. Desuden deltog ledende overlæge Søren Jakobsen fra Geriatrisk Afdeling G, OUH Svendborg Sygehus i to debatter omkring demens og omsorg for de ældre patienter på sygehuset.
 
Stor interesse og mange ideer

I løbet af de fire dage opfordrede vi besøgende på standen til at skrive kommentarer, ideer og forslag til forbedringer i sundhedsvæsenet på små papkort, bl.a. under oplægget: ‘Hvis jeg var sundhedsminister, ville jeg…’, hvilket resulterede i mange gode forslag fra både unge og ældre besøgende på standen.

 Under Folkemødet blev innovationskonsulent Christian Tvede desuden interviewet af nyhedssitet Medwatch om OUH’s arbejde med apps og vores ideer til at bruge droner til forbedret logistik. Det kom der følgende artikel ud af: “Blodprøver skal på dronevinger i Syddanmark” (Kræver login til MedWatch).
 
Folkemødet når vidt omkring

Deltagelsen i Folkemødet på Bornholm er en rigtig god mulighed for OUH til at nå vidt omkring i både dialog med borgere og politikere, og til at fortælle omverdenen om alle de spændende initiativer, der er i gang på OUH til gavn for patienter og personale.

Folkemødet giver både faglige input fra andre sundhedsprofessionelle og teknologiforskere, nye samarbejdskontakter og ikke mindst input fra borgere til, hvordan vi kan forbedre deres oplevelse i sundhedsvæsenet, i tråd med Patient Først-strategien på OUH.

Det er derfor planen, at OUH skal deltage igen på Folkemødet 2018.