Du er her

Folkeskolen får flere digitale læremidler

Digitale læremidler kan understøtte lærerne i at variere og differentiere undervisningen og motivere eleverne. Derfor har regeringen afsat en pulje på 500 mio. kroner frem til 2017 til it i folkeskolen. I 2015 udmøntes 65 mio. kr. til kommunernes indkøb af digitale læremidler.

De 65 mio. kr. skal medfinansiere kommunernes indkøb af digitale læremidler og styrke it som en integreret del af undervisningen i folkeskolen.Tidligere på året viste en effektmåling gennemført som led i regeringen og KL’s indsats for it i folkeskolen, at der er klare positive effekter ved at bruge digitale læremidler i undervisningen. Digitale læremidler kan blandt andet understøtte en varieret og differentieret undervisning, motivere eleverne og bidrage til at frigøre tid for lærerne. Med udmøntning af 65 mio. kroner til indkøb af digitale læremidler kan alle skoler fortsætte arbejdet med at styrke anvendelsen af digitale læremidler i den daglige undervisning.

”Vi skal bruge it og digitale læremidler langt mere og bedre i folkeskolen, fordi vi ved, at det er en af vejene til at udfordre og motivere alle elever, så deres faglige niveau bliver løftet. Med de 65 mio. kroner kan alle skoler fortsætte arbejdet med at styrke brugen af it og digitale læremidler i den daglige undervisning og dermed tage endnu et skridt mod at indfri det store potentiale, der er i it-baseret undervisning,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

”Jeg glæder mig over styrkelsen af it som en integreret del af elevernes læringsproces, og jeg vil opfordre kommunerne til at gøre brug af muligheden for støtte til indkøb af gode digitale læremidler. Det er vigtigt, at eleverne møder inspirerende og motiverende læringsmiljøer. Digitale læremidler øger muligheden for at give alle børn lige betingelser og tage udgangspunkt i den enkelte elev, især i forhold til elever med særlige behov, men også i forhold til at udfordre de fagligt stærke elever”, siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Kommunerne kan anvende midlerne til medfinansiering af indkøb af digitale læremidler fra 1. januar 2015. De modtager i starten af december 2014 et brev med yderligere information. Kommunerne skal medfinansiere egne indkøb med et beløb, som mindst svarer til den statslige andel.