Du er her

Folketinget ændrer arkivloven

Folketinget har den 12. maj enstemmigt vedtaget en ændring af arkivloven. Denne ændring indebærer, at "Statens Arkiver" ændres til ”Rigsarkivet” samt at DAMD i sin helhed ikke skal afleveres til Rigsarkivet.

I lovens § 21 a står: “Oplysninger i Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD) om enkeltpersoners helbredsmæssige eller øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, der ikke er opnået tilladelse til indsamling af, skal ikke afleveres til Rigsarkivet.”