Du er her

Forældre bruger Facebook som digital vejledning

Styrelsen for It og Læring stiller med stor succes informationer til rådighed via Facebook til forældre om unges valg af uddannelse.

Siden Styrelsen for It og Læring i januar 2015 oprettede ”ForældreGuiden – om unges valg af uddannelse” på Facebook, har siden fået cirka 8.000 følgere. ”ForældreGuiden – om unges valg af uddannelse” henvender sig til forældre med børn i folkeskolens 7.-10. klasse. Formålet er at give forældrene inspiration, information og vejledning i processen frem mod deres børns valg af ungdomsuddannelse.

Forældrene er meget glade for alle slags informationer, som kan bruges både i begyndelsen af valgprocessen i 7.-8.klasse og frem til det endelige valg i 9.-10.klasse. Det viser de mange positive tilbagemeldinger, Styrelsen for It og Læring modtager på siden. Mange forældre er aktive på siden, hvor de deler deres erfaringer, tvivl og gode råd med andre af ForældreGuidens følgere.

”ForældreGuiden – om unges valg af uddannelse” vil fra starten af januar 2016 og frem til ansøgningsfristen til ungdomsuddannelserne den 1. marts have fokus på selve ansøgningsprocessen. Forældrene vil blandt andet finde informationer om vigtige datoer og www.optagelse.dk, og der vil blive vist forskellige valg- og vejledningsværktøjer fra www.ug.dk, som forældrene og de unge sammen kan bruge derhjemme. ForældreGuiden vil også lægge op til dialog blandt forældrene og vejledere om det snarlige uddannelsesvalg.