Du er her

Forløbsprogrammer forbedrer behandlingen af kroniske patienter

Regionens kronikerprogram har ført til flere tilbud og en styrket indsats over for patienter med KOL og Type 2-diabetes.

Forløbsprogrammerne under Region Hovedstadens Kronikerprogram har skabt mere sammenhæng og forbedret behandlings- og rehabiliteringsforløbene for patienter med KOL og Type 2-diabetes.

Det mener to tredjedele af de sundhedsprofessionelle, der har deltaget i en evaluering af det netop afsluttede kronikerprogram.

I evalueringen peger de på, at Kronikerprogrammet, der løb over tre år fra 2010 – 2012, har medført en øget professionalisering i kommunerne, og at flere patienter i dag henvises til rehabilitering end tidligere.

Det glæder Christian Worm, stabsdirektør for Koncern Plan Udvikling og Kvalitet i Region Hovedstaden og formand for programstyregruppen.

- Selve formålet med Kronikerprogrammet har jo været at skabe mere sammenhæng i behandlingsforløbene på tværs af sektorerne, så jeg er naturligvis glad for, at der er sket store fremskridt på det område, siger han.

Christian Worm henviser til, at man i evalueringen også har spurgt patienterne om deres oplevelse af behandlingsforløbene. Her fremgår det, at patienter med KOL og Type 2-diabetes overordnet set er godt tilfredse med den samlede indsats fra kommuner, hospitaler og almen praksis i Region Hovedstaden.

Men der er også kritikpunkter. Fx mener mange patienter, at de sundhedsprofessionelle bør have bedre tid til at svare på spørgsmål.

Kritikken overrasker ikke Christian Worm:

- Patientinddragelse og styrkelse af patienternes evne til at leve med egen sygdom er et af de meget vigtige områder, vi har arbejdet med, men som vi ikke er nået i mål med. Derfor er det også et område, vi fortsat vil fokusere rigtig meget på i den fremtidige indsats, siger han.

Af evalueringen fremgår det også, at ni ud af ti sundhedsprofessionelle bakker op om forløbsprogrammerne som redskab. De fremhæver især, at forløbsprogrammerne har løftet kompetenceniveauet i kommunerne og øget antallet af kommunale tilbud i projektperioden.

- Det er overordentligt positivt, at så mange bakker op om forløbsprogrammerne som en måde at arbejde sammen på. Det giver os et rigtig godt fundament for den videre proces, siger Christian Worm.

For selvom der er meget at glæde sig over i evalueringen af Kronikerprogrammet, er der stadig et godt stykke vej til målet om det helt sømløse, tværsektorielle patientforløb, erkender Christian Worm:

- Sundhedsvæsenet er en supertanker, som det tager tid at ændre kurs på. Der er kulturer, vaner og arbejdsgange der skal ændres, og der er tekniske løsninger, der skal udvikles og implementeres. Det tager alt sammen tid.Men det, vi på nuværende tidspunkt kan glæde os over, er, de mange kronikere, der allerede i dag oplever en bedre sammenhæng i deres forløb samt det faktum, at vi nu har et solidt udgangspunkt at arbejde videre fra. Vi har indhøstet værdifuld viden og en masse erfaringer, som vi i de kommende år vil investere i arbejdet med at sikre endnu bedre forhold for de mange, der lever med én eller flere kroniske sygdomme, slutter Christian Worm.