Du er her

Forpligtende computer indkøbsaftaler sparer kommunerne

En række kommuner har hentet 10 pct. mere i besparelser ved at deltage i det første miniudbud, som SKI netop har gennemført på den forpligtende computeraftale 50.42, målt i forhold til den tilsvarende forpligtende computeraftale 50.41, hvor priserne på aftalen er konkurrenceudsat fra start.

De 17 kommuner, der har deltaget i det første miniudbud, som SKI netop har gennemført på den fælleskommunale forpligtende indkøbsaftale 50.42 Computere – miniudbud har opnået besparelser på 16 pct. i forhold til de maksimumpriser, som de tre leverandører oprindeligt bød ind med på aftalen.
En prisanalyse viser samtidig, at de 17 kommuner har opnået 10 pct. bedre priser ved at deltage i det første miniudbud på 50.42, end de ville have opnået, hvis de havde tilsluttet sig den tilsvarende forpligtende computeraftale 50.41 – Én leverandør med samme sortiment, men hvor priserne - stort set - er fastlagt fra start.

SKI gennemfører miniudbud for de tilsluttede kommuner to gange om året på 50.42, og de tre valgte leverandører på aftalen konkurrerer på prisen om at få den aktuelle ordre til det offentlige. I det første miniudbud, var det Dell A/S, der vandt ordren.

De 17 kommuner købte ind for samlet 44,8 mio. kr. ved miniudbuddet. Dermed er slutsummen ved miniudbuddet ti pct. billigere sammenlignet med de samme varer på den forpligtende aftale 50.41, hvor Dell i øvrigt også er valgt som leverandør.

SKI er yderst tilfreds med resultatet af det første miniudbud, der netop er gennemført på en forpligtende aftale.

”Det er meget tilfredsstillende, at det første miniudbud på den forpligtende computeraftale giver de tilsluttede kommuner så gode priser. Kommunerne har denne gang opnået yderligere ti pct. i besparelser målt i forhold til vores anden forpligtende computeraftale, der i forvejen har opnået gode priser,” siger SKI’s administrerende direktør Signe Lynggaard Madsen og tilføjer:

”Det betyder, at de kommuner, der valgte at tilslutte sig den forpligtende computeraftale med løbende konkurrenceudsættelse, har opnået en yderligere indkøbsgevinst ved det første miniudbud,” siger SKI’s administrerende direktør Signe Lynggaard Madsen.

SKI foretager miniudbud på vegne af de tilsluttede kommuner på 50.42 to gange om året. De tre leverandører på aftalen Dell A/S, Hewlett Packard ApS og Lenovo ApS deltager i konkurrencen hver halve år i de tre år aftalen løber.