Du er her

Fra på lørdag får danskerne post fra det offentlige digitalt

På lørdag tager Danmark et epokegørende skridt, når vi som det første land i verden gør det obligatorisk at modtage bl.a. synsindkaldelsen, pensionsmeddelelsen, indkaldelsen til sygehuset og brevet fra kommunen digitalt.

Vi har et klart mål om, at 80 procent af al skriftlig kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt fra slutningen af næste år. Og med overgangen til Digital Post er vi godt på vej. Vi ved, at andre lande anser planen som ambitiøs, og mange ville gerne følge efter. Men få lande er så it-parate som Danmark, blandt andet når det gælder befolkningens høje it-kompetencer. Det skyldes ikke mindst, at myndighederne, de mange engagerede frivillige i foreningslivet og borgerne i fællesskab har gjort en stor og aktiv indsats, siger finansminister Bjarne Corydon.

De seneste år har det offentlige arbejdet sammen om at gøre Danmark klar til Digital Post. Borgerne er blevet informeret gennem flere kampagner, så 97 pct. af danskerne allerede en måned inden 1. november vidste, at de skal kunne modtage Digital Post, viser en undersøgelse fra Megafon.

Vi træder ind i en ny æra, når kommunikationen mellem borgere og det offentlige nu bliver digital. Det er med til at skabe en mere moderne offentlig sektor, hvor vi med teknologi kan spare penge på almindelig brevpost, og i stedet bruge pengene, der hvor de kan mærkes, f.eks. på skolerne, sygehuse og i ældreplejen. Samtidig giver den digitale kommunikation fleksibilitet og frihed i hverdagen, når man fra computer, tablet og smartphone har adgang til sin post fra det offentlige. Det kræver selvfølgelig nye vaner for både borgere og myndigheder, men det er moderne velfærd, som er med til at sikre vores velfærdssamfund fremover, siger økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard.

På borgerservicecentrene landet over har medarbejderne gjort en stor indsats for at hjælpe borgerne med at blive klar til Digital Post, fortæller formand for KL, Martin Damm:

Kommunerne har i flere år arbejdet intensivt med at hjælpe borgerne til at blive mere digitale. Mere end 7.000 digitale ambassadører har vejledt de borgere, der har haft behov for en hjælpende hånd, så borgerne enten er kommet på digital post eller blevet fritaget. Jeg har oplevet stor kreativitet i kommunerne med cykelvogne, hjemmebesøg og stande på musikfestivalerne. Og de er også klar til at hjælpe borgerne på den anden side af 1. november, siger han.

Det er også fortsat muligt at blive fritaget fra Digital Post efter 1. november, hvis man opfylder betingelserne. Det gælder fx borgere, der ikke har en computer, borgere med handikap eller borgere med sprogvanskeligheder.

Også i regionerne ser de mange fordele ved Digital Post.

Vi oplever, at både personale og patienter er meget positive overfor den smidige kommunikation, Digital Post giver mulighed for. Eksempelvis i vores kræftpakker går der ofte kun få dage fra patienten bliver indkaldt, til patienten skal møde på hospitalet. Og her har de ”gamle” breve svært ved at følge med, fordi en postgang kan tage 2-5 dage. Det er også en fordel, at patienterne kan få besked på sms eller e-mail, når der er tikket ny Digital Post ind. På den måde forventer vi, at Digital Post vil vise sig at mindske udeblivelser, siger Bent Hansen formand for Danske Regioner.