Du er her

Fremtidens digitale post-løsning er på tegnebrættet

I 2018 skal Digital Post afløses af fremtidens it-løsning for kommunikation mellem myndigheder, borgere og virksomheder. Arbejdet med fremtidens digitale post er en god anledning til at tænke nyt og sikre, at brugerne oplever en bedre sammenhæng i kommunikationen til og fra de offentlige myndigheder.

Farvel til de flade pdf’er
Mens et hold af medarbejdere i Digitaliseringsstyrelsen arbejder på at få en ny og bedre Digital Post løsning i luften til februar 2016 er et andet hold gået i gang med at kigge på fremtidens formodentligt markant anderledes post-løsning.

I arbejdet med at tænke en helt ny løsning, er der allerede en lang ønskeliste fra brugerne. Helt overordnet er målet at levere en endnu bedre og mere værdiskabende brugeroplevelse for både borgere, virksomheder og myndigheder. Derudover skal løsningen indgå i en bedre sammenhæng med den øvrige kommunikation fra de offentlige myndigheder, bl.a. borger.dk og de offentlige selvbetjeningsløsninger.

Hovedparten af de meddelelser, der i dag sendes fra de offentlige myndigheder til borgerne via Digital Post, består af pdf’ede versioner af de fysiske breve, som tidligere blev sendt til borgerne i kuverter.

”Det er et naturligt første skridt i digitaliseringen af breve, at der blot er ”sat strøm” til brevene. I fremtiden skal mulighederne i det digitale medie i langt højere grad udfoldes og udnyttes. Fx skal brugerne lettere kunne handle på baggrund af de informationer, der står i brevet – fx svare på en indkaldelse eller udfylde yderligere informationer. Og løsningerne skal selvfølgelig også fungere endnu mere optimalt på mobile enheder end de gør i dag. Meddelelserne skal leveres i en form, som tager udgangspunkt i brugernes behov mere end afsendernes” forklarer kontorchef Lone Berglykke.

Hvordan bygger man smart til fremtidens behov?
Det er ikke nogen nem opgave at bygge fremtidssikrede løsninger, når både teknologien og brugernes behov udvikler sig i høj fart.

Løsningen har en stor og varieret brugergruppe, da den skal dække både borgere og små og store virksomheders behov for let tilgang til elektronisk kommunikation med det offentlige, dertil skal løsningen understøtte effektiv, sikker og billig digital kommunikation inden for hele den offentlige sektor.

Projektet vil derfor gennem en række analyser afdække brugernes og interessenternes ønsker og behov, og undersøge de fremtidige tekniske og markedsmæssige muligheder for effektiv, sikker og brugervenlig digital kommunikation mellem myndigheder, borgere og virksomheder. Behovene og ønskerne hos de fællesoffentlige parter og de myndigheder, der anvender Digital Post, skal naturligvis indgå som en central del af analyserne sammen med erfaringerne fra den nuværende løsning.

Der vil desuden være et særskilt spor med fokus på de teknologiske muligheder og relationen til den samlede offentlige infrastruktur, så der sikres et godt fundament for bedst mulige sammenhæng i den samlede brugerrejse.

Gennem temamøder og workshops vil der blive inviteret til ideudveksling omkring konceptet for en ny løsning for interessentorganisationer, leverandører og meningsdannere.

Fra ide til drift
Projektet, der følger statens it-projektmodel, er lige nu i den indledende idé-fase, og vil overgå til analysefasen i løbet af den næste måned. Det forventes, at anskaffelsen og de nødvendige udbud kan ske i løbet af 2016.  Den endelige løsning forventes i drift i 2018.