Du er her

Frigør ressourcer med velfærdsteknologi - foreløbige erfaringer

Der er gang i rigtig mange pilotprojekter og forsøg med velfærdsteknologi, herunder eksempelvis noget så forskelligt som automatiske toiletter og touchskærme til bedre planlægning for plejepersonale. CEDI samler op på de foreløbige erfaringer på et kommende netværksmøde.

Den hastige udvikling giver fremover fortsat nye muligheder for at frigøre ressourcer ved hjælp af teknologi og digitalisering og derfor er det på dette netværksmøde væsentligt at fokusere på de foreløbige erfaringer. Du kan derfor høre på oplæg fra Kontorchef i Velfærdsteknologisk Enhed Ivan Kjær Lauridsen ved Aarhus Kommune samt Vicekontorchef i Enhed for Velfærdsteknologi Anne Skjoldan ved Gladsaxe Kommune.

I Aarhus har man opbygget en unik viden om optimal anvendelse af velfærdsteknologi og hvordan man bedst muligt bruger forskellige hjælpemidler til at frigøre ressourcer. Samtidig forener man også bedre ressourceudnyttelse med bedre livskvalitet samt muligheden for at de berørte borgere kan blive mere selvhjulpne. Man har i forbindelse med sit arbejde med velfærdsteknologi udformet en vejledning til brug for ibrugtagning af velfærdsteknologiske løsninger i plejeboliger.

Gladsaxe Kommune er ligeledes langt fremme både med tanker og handlinger indenfor velfærdsteknologi. Man har derfor investeret massivt i forskellige projekter der skal hjælpe ældre med daglige gøremål, skabe tryghed og ikke mindst udnytte ressourcer bedre. Du kan på netværksmødet både høre om hvilke erfaringer man har fra allerede afsluttede projekter samt hvad man forventer fra de igangværende og kommende projekter.