Du er her

Fritagelse for digital selvbetjening

Der har den seneste tid været historier fremme i medierne, hvor borgere har været forvirrede over at skulle anvende digital selvbetjening, selvom de er blevet fritaget for Digital Post. Digitaliseringsstyrelsen har på den baggrund, og som led i den almindelige opfølgning på overgangen til digital kommunikation, været i dialog med en række kommuner, KL og Udbetaling Danmark om administration af reglerne.

Reglerne er i dag sådan, at det er muligt at blive fritaget for Digital Post, hvis man lever op til et af otte fritagelseskriterier. Det kan fx være, at man ikke har en computer i eget hjem eller at man har et fysisk eller kognitivt handicap. Når det her er nødvendigt at kunne blive fritaget skyldes det, at man som borger altid skal kunne modtage og læse post fra offentlige myndigheder – post, som kan komme uopfordret og uventet.

Digital selvbetjening er noget andet. Her vil borgeren under alle omstændigheder skulle henvende sig til den offentlige myndighed for at melde flytning, søge om en ydelse eller opdatere formueoplysninger. Kan borgeren ikke anvende den digitale selvbetjeningsløsning, der findes på det pågældende område, skal den ansvarlige myndighed, ofte den kommunale borgerservice, tilbyde borgeren en anden måde at ansøge på. Det kan fx være via en helt almindelig papirblanket.

Lovgivningen om digital selvbetjening har eksisteret siden 2012, og er altså ikke ny. Når der i den seneste tid alligevel er opstået forvirring, skyldes det formentlig sammenfaldet mellem Digital Post den 1. november 2014 samt digitaliseringen af forskellige sociale ydelser hos Udbetaling Danmark den 1. december 2014.

Netop på Udbetaling Danmarks område er det Udbetaling Danmark, som foretager den konkrete sagsbehandling, men det er stadig kommunen, som skal vurdere, om en borger har behov for at ansøge på anden måde end digitalt. I disse tilfælde skal kommunen derfor orientere Udbetaling Danmark, før Udbetaling Danmark kan behandle en ikke-digital ansøgning. Til gengæld er det netop på disse områder muligt for borgeren at blive fritaget på hele ydelsesområder, fx boligstøtte eller pension, således at borgeren ikke skal henvende sig til kommunen først, hver gang borgeren skal kontakte Udbetaling Danmark med fx en ny ansøgning eller opdatering af indkomstoplysninger.

Digitaliseringsstyrelsen afholdt den 23. februar et møde med KL, Udbetaling Danmark og en række kommuner med fokus på de udfordringer, som borgere og myndigheder kan støde på i forbindelse med kravet om digital selvbetjening, og erfaringerne herfra vil blive taget med i det videre arbejde.

Digitaliseringsstyrelsen, KL og Udbetaling Danmark vil nu i fællesskab se på, hvordan den fortsatte kommunikation om digital selvbetjening til både myndigheder og borgere kan tilrettelægges bedst muligt, samt om der er arbejdsgange imellem kommunerne og Udbetaling Danmark, der kan håndteres mere hensigtsmæssigt.