Du er her

Gode erfaringer med Digital Post i Region Midt

Hospitalerne i Region Midtjylland begyndte at sende Digital Post 15.maj 2014. Indkøringen er gået tilfredsstillende. Samtidig er det ca. 4. mio. kroner billigere i 2015 at sende digitalt.

Det er et år siden, at indkaldelsesbrevet eller prøvesvaret fra Region Midtjyllands hospitaler har kunnet lande i patientens digitale postkasse i stedet for at dumpe gennem brevsprækken. Her begyndte hospitalerne nemlig gradvist at sende digitalt.

Tjek Digital Post
- Vi har fulgt overgangen til Digital Post og har selvfølgelig været særligt opmærksomme på, hvordan patienterne har reageret, siger Ole Thomsen, der er koncerndirektør med særligt ansvar for sundhedsområdet.

Regionen har fra start holdt øje med, om patienterne skulle overse, at de har fået Digital Post. Dermed vil de måske ikke få deres undersøgelse eller behandling til den aftalte tid.

- Vi har ikke konkrete data om antallet af udeblivelser, men markante stigninger ville være blevet meldt ind af hospitalerne, og det er ikke sket, fortæller Ole Thomsen.

Hjælp til patienterne
Digitaliseringsstyrelsen har offentliggjort landsdækkende tal, der viser, at ca. 250.000 danskere har fået Digital Post fra det offentlige inden for de sidste seks måneder, men ikke har åbnet deres postkasse.

- Vi regner med, at omkring 50.000 af de mennesker er borgere i Region Midtjylland. Derfor har vi også stadig en stor opgave i at vejlede borgerne i at bruge Digital Post, eller opfordre dem til at søge om fritagelse, hvis det ikke dur for dem, siger Ole Thomsen.

Region Midtjylland samarbejder derfor med kommunerne om Den Digitale Hotline, hvor patienterne kan få hjælp til Digital Post. Det gælder fx spørgsmål om læseadgang og fritagelse, lige som det også er muligt at bestille NemID, der skal bruges til Digital Post.

- Og så håber vi da også på, at borgerne er opmærksomme på problemstillingen, så dem, der har godt styr på Digital Post, kan give en hånd til dem, der har brug for det, siger Ole Thomsen.

Sundhed frem for porto
Der ligger desuden en pæn besparelse i at bruge Digital Post. Et forsigtigt skøn peger på, at regionen vil spare 4 mio. kr. i 2015 takket være den teknologiske løsning. Først og fremmest fordi der ikke skal bruges papir, kuverter og frimærker.

Udgiften til Digital Post vil desuden falde yderligere pga. en ny aftale mellem Eboks og staten, og for Region Midtjylland vil det betyde en yderligere besparelse på 2 mio. kr. i 2016. Derudover sparer personalet også tid, da arbejdsgangene er blevet mere enkle og effektive.

Ole Thomsen understreger, at de gode resultater og besparelserne med Digital Post bunder i en fælles indsats fra regionen og ikke mindst patienterne.

- Jeg vil gerne kvittere for, at mange midtjyske borgere har taget godt imod Digital Post og på den måde hjælper med at passe på pengene, siger han.

Fakta
Region Midtjylland sender hver måned mere end 100.000 digitale breve. Det svarer til tre gange så mange breve, som der sendes ud på papir.