Du er her

Grønlandsk kulturarv sikres i dansk-grønlandsk joint venture projekt

Statens Arkiver placerer sig blandt de førende i verden på området digital forvaltning og bevaring af kulturarven. Deres viden danner grund for et nyt samarbejde med Grønlands Nationalarkiv - et samarbejde, der skal sikre den digitale kulturarv i Grønland for eftertiden.

Vi befinder os i en digital tidsalder, og det kan mærkes på mange måder i samfundet - ikke mindst på arkiverne i Danmark såvel som i udlandet. Ifølge den danske Rigsarkivar, Asbjørn Hellum, betyder den digitale tidsalder nemlig, at de fleste dokumenter i moderne institutioner, styrelser og forvaltninger bliver skabt digitalt i stedet for på papir. Og da det er dokumenter, der har betydning for fremtidig historieskrivning og forskning, skal de bevares for eftertiden hos Statens Arkiver. Men hvor svært er det egentlig at bevare et digitalt dokument for eftertiden?

"Det er ikke nødvendigvis hverken nemmere eller sværere at gemme et digitalt dokument i forhold til et papirdokument. Det afgørende er, at den teknologi og de metoder, som vi benytter, sikrer at data og dokumenter også kan læses og forstås om 100 år", fortæller Asbjørn Hellum.

Grønlands Nationalarkiv har et befolkningsgrundlag på 57.000, og at dette er en af grundene til, at de har indgået en aftale med Rigsarkivet:

"Da Grønlands Nationalarkiv ikke besidder de nødvendige ressourcer, både bemandings- og udstyrsmæssigt, til selv at opbygge et elektronisk modtagelsesapparat, har vi valgt at vende blikket udad. Det mest nærliggende har været at kontakte det danske Rigsarkiv med dets mangeårige erfaring, og de har allerede i den indledende fase været særdeles imødekommende og bistået med faglig vejledning. Så vi glæder os over, at samarbejdet nu er formaliseret i denne aftale", fortæller Førstearkivar Grete Rendal fra Grønlands Nationalarkiv.

Også Asbjørn Hellum ser frem til samarbejdet: "Jeg glæder mig over, at vi får mulighed for at stille vores viden til rådighed, og jeg tror, det bliver et godt og inspirerende samarbejde med Grønlands Nationalarkiv."

I 2005 indgik Islands Nationalarkiv en lignende aftale med Statens Arkiver, der har bevaret data fra offentlige registre siden starten af 1970'erne.