Du er her

Høje-Taastrup Kommune gør klar til smart vækst

Høje-Taastrup Kommune sætter nu endnu mere fokus på at bruge ny teknologi til at skabe en god by for byens borgere og virksomheder – både i dag og i fremtiden.

Høje-Taastrup Kommune sætter nu større fokus på, hvordan byen kan bruge ny teknologi og digitalisering til at gøre kommunen endnu smartere, grønnere og bedre at bo i. Det sker sammen med 21 andre kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland og i projektet Klar til Smart Vækst, som drives af Gate 21, der er et grønt partnerskab mellem kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner.

Digitale veje til forbedringer
Der findes mange eksempler på, hvordan man kan bruge ny digital teknologi til at skabe renere, tryggere og mere bæredygtige byer. Det kan for eksempel være ved at sætte sensorer i skraldespande, så de kan give besked, når de skal tømmes. På den måde behøver renovationsmedarbejdere ikke at køre ud til tomme skraldespande og vække beboere, der stadig ligger og sover. Det kan også være lygtepæle, hvor lyset er skruet ned, men som skruer op, når biler, fodgængere og cyklister passerer – de kan sikre, at kommunen kan spare en stor del af byens energiforbrug, og at lygtepælene ikke blænder ind i folks stuer.

Med digitale teknologier – eller Smart City-løsninger, som de også kaldes - i byrummet, der samler data ind om alt fra affaldsmængder over luftkvalitet til trafik, kan en kommune planlægge, organisere og vedligeholde affaldshåndtering, veje, belysning og miljøindsatser bedre, til gavn for byens borgere og virksomheder.

”I Høje-Taastrup Kommune arbejder vi med en række store byudviklingsprojekter. Og her kan nye og smarte teknologier komme til at spille en væsentlig rolle indenfor fx energiforbrug, energiforsyning, affaldshåndtering, person- og godstransport og meget andet Det er en af grundene til, at vi er med i Klar til Smart Vækst. Vi ønsker at sikre, at vi udvikler den bedste by for vores borgere og virksomheder,” fortæller Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune.

Kommuner deler erfaringer med hinanden

I projektet Klar til Smart Vækst er 22 kommuner fra hovedstadsregionen og Region Sjælland gået sammen for at dele deres erfaringer med den konkrete udvikling af Smart City-løsninger, der passer til den enkelte kommunes behov. Målet er, at den enkelte kommune vælger de smarte løsninger, der er bedst for borgerne og forhåbentligt kan spare ressourcer på udviklingen af disse løsninger.

”Smarte og intelligente byer er noget, der optager mange kommuner i Greater Copenhagen. Det er samtidig teknologier, som styrker kommunernes indsats inden for den grønne omstilling – med nye teknologier kan de blandt andet spare både energi og ressourcer. I Klar til
Smart Vækst-projektet bliver de samlet og klædt bedre på til at vælge mellem de mange innovative tiltag, der findes. Vi har fokus på de gode erfaringer, og at kommunerne kan lære af hinanden på tværs af by og land,” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21.

Fakta om Klar til Smart Vækst

Klar til Smart Vækst sætter fokus på den konkrete udvikling af Smart City-løsninger i de deltagende kommuner. Formålet med projektet er at opbygge kommunernes kompetencer og klæde kommunerne på til at kunne beslutte eller påtage sig projekter af forskellig art inden for Smart City. Klar til Smart Vækst arbejder inden for fire Smart City-områder:

1. Kommunestrategier for den smarte by og landsby
2. Den smarte vej
3. Det intelligente gadelys
4. Smarte affaldsløsninger til den ressourcebevidste by
Projektet er støttet af Vækstforum Hovedstaden og løber fra januar 2017 – december 2018.

Deltagende kommuner

Kommunerne Albertslund, Allerød, Bornholm, Brøndby, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Furesø, Gladsaxe, Gentofte, Guldborgsund, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Kalundborg, Næstved, Odsherred, Roskilde, Rudersdal, Slagelse og Vordingborg. Projektet er stadig åbent for nye kommuner.

Partnere

DTU, Aalborg Universitet og Gate 21, dertil er der indgået samarbejdsaftaler med Københavns Kommune (Open Data DK) og KL (Smart City Forum).