Du er her

HK Kommunal: Digital post deler vandene

Digital Post er en god idé mener størstedelen af HK Kommunals medlemmer. Opfattelsen af hvorvidt Digital Post har forbedret eller forværret servicen over for borgerne er dog blandet.

En spørgeskemaundersøgelse foretaget af forskere på Roskilde Universitet blandt knap 500 medlemmer af HK Kommunal viser, at 82 procent af medlemmerne mener, at Digital Post er en god idé. Knap halvdelen af medlemmerne mener, at servicen over for borgerne er blevet forbedret med digital post, mens den anden halvdel er af den opfattelse, at borgerservicen er blevet forværret.

”Mange overser helt deres digitale post af flere årsager (tekniske problemer, Java-problemer, ingen computer pt, personlige problemer o. lign.), og i de fleste tilfælde ville sagsbehandlingen have været bedre, hvis vi havde sendt et papirbrev fra starten,” skriver en respondent i undersøgelsen, hvor 448 kommunalt ansatte fortæller om deres oplevelser med digital post.

Godt hver fjerde, 26 procent, har haft en oplevelse, hvor servicen var dårligere, og 21 procent beretter om tilfælde, hvor de helt har undladt at bruge digital post, selvom borgeren var tilmeldt, for ikke at give for dårlig service. Seks ud af ti af de ansatte mener, deres job er blevet lettere, så de " får mere fra hånden på kort tid," som én skriver.

Næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing, glæder sig over, at digital post generelt er blevet taget godt imod blandt de kommunalt ansatte, og at de føler, det giver dem mere tid.

- Det er rigtig positivt, at størstedelen synes, at Digital Post er en god idé. Men vi kan også se, at der er nogle udfordringer – som f.eks. hvis borgerne ikke åbner den digitale post. I så fald kan det give ekstra arbejde. Det er i høj grad de ansatte, der skal føre projekterne ud i livet, derfor er det vigtigt, at de inddrages og er med til at formulere projekterne fra start. Og der skal altså også være nogen til den personlige kontakt. Kerneopgaven i borgerservice er at gøre livet lettere for borgeren, og det er stressende, når man oplever, at man ikke kan det, forklarer Mads Samsing.

Han understreger samtidig, at det er vigtigt, at man ikke høster besparelserne ved digitaliseringen før løsningerne virker for både borgere og medarbejdere.

Undersøgelsen er foretaget i april, da lidt over hver tredje dansker var tilmeldt Digital Post.