Du er her

Information om identitetstyveri på borger.dk

Borger.dk huser nu Digitaliseringsstyrelsens information om identitetstyveri.

Her kan borgerne finde relevant information om, hvad identitetstyveri er, hvordan man kan sikre sig bedst muligt mod identitetstyveri, samt hvad man kan gøre, hvis skaden er sket.

Digitaliseringsstyrelsen fik i efteråret 2012 til opgave at effektivisere den offentlige rådgivning om identitetstyveri.Som led i opgaven har Digitaliseringsstyrelsen oprettet et interessentforum med deltagelse af en række offentlige og private organisationer og virksomheder.

Forummet har til formål at dele erfaringer om identitetstyveri, herunder hvordan vi mest effektivt tager hånd om det stigende antal identitetstyverier.

Foruden Digitaliseringsstyrelsen består forummet blandt andet af repræsentanter fra Justitsministeriet, Datatilsynet, Erhvervsstyrelsen, Indenrigs- og Økonomiministeriet, Rigspolitiet, Danmarks Tekniske Universitet, Forbrugerrådet, Det Kriminalpræventive Råd, Finansrådet, Nets, Experian m.fl.

Informationen udbygges løbende
Erfaringerne fra interessentforummet har nu resulteret i første version af styrelsens information om identitetstyveri.

Arbejdet med at samle, strukturere og udbygge information og rådgivning om identitetstyveri fortsætter imidlertid fremadrettet.