Du er her

Informationsmøde for leverandører af it-løsninger til ungdomsuddannelserne

Styrelsen for It og Læring (STIL) inviterer nuværende og kommende leverandører til informationsmøde med hovedfokus på den kommende markedssituation med frit valg af studieadministrative systemer på ungdomsuddannelsesområdet.

STIL holder informationsmøde om den fremtidige it-understøttelse af ungdomsuddannelserne. Mødet finder sted torsdag den 31. marts 2016 kl. 9.30-12.00 på Hotel Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV.

Fra sommeren 2016 får alle institutioner, der udbyder ungdomsuddannelser, frit valg af studieadministrative systemer. Det sker, når Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling gennemfører en markedsåbning, så det ikke længere er obligatorisk for institutionerne at anvende det nuværende centrale system EASY-A til studieadministration af erhvervsuddannelser.

Mødet er en opfølgning på mødet den 20. november 2015, men det forudsætter ikke forudgående deltagelse. Mødets fokus vil være at beskrive den kommende markedssituation, at besvare spørgsmål fra de kommende leverandører og fra STIL’s side at få respons på de tiltag, der gøres for at understøtte leverandørerne.

Dagsorden:
1. Koncept og plan for frit valg af it-løsninger på ungdomsuddannelserne, herunder gennemgang af koncept for systemrevision v/STIL.
2. Visioner for it-understøttelsen af ungdomsuddannelserne v/Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler.
3. Spørgsmål og dialog.