Du er her

Infoskærme skal øge patienternes tryghed og viden

Tv-skærme i Region Hovedstadens ambulatorier og akutmodtagelser skal hjælpe patienter og pårørende.

Formand for Patientudvalget i Region Hovedstaden, Flemming Pless (S), indviede torsdag den 16. maj prototypen på de mere end 500 infoskærme i venteområder, forhaller og gangarealer rundt om i 300 ambulatorier og akutmodtagelser på regionens hospitaler. Skærmene vil bl.a. orientere patienter og deres pårørende om den forestående undersøgelse eller behandling og evt. ventetid.

- Vi har sat os et højt mål om at gøre Region Hovedstaden til det sted, hvor man er bedst til at kommunikere med patienter og pårørende. Vi vil gerne gøre patientkommunikationen så god og fyldestgørende som overhovedet muligt, siger Flemming Pless og fortsætter: 

- Infoskærmene med info-tv kan være med til at afmystificere meget af det, der sker på hospitalet. Dermed vil vi være med til at skabe sikkerhed og tryghed for den enkelte. Når man som patient og pårørende føler sig oplyst, er man forhåbentlig også mere tryg.

På infoskærmene vil både tekst og levende billeder – uden lyd - forklare om Region Hovedstaden, det pågældende hospital samt afdelingen, men der kan også vises en række korte film om patienter, der eksempelvis forberedes til en bestemt behandling – målrettet afdelingen.

- Det har været vigtigt for at os at holde formidlingen på info-tv klar og enkel, så alle – også folk med læsevanskeligheder – kan følge med og føle sig oplyst. Udover at indeholde fakta om hospitalet og afdelingen, oplyses der også om eventuel ventetid samt det, at der kan være patienter i venteværelset, som skal ind til andre undersøgelser, hvorfor der måske er forskel i rækkefølgen på, hvem der bliver kaldt ind, siger Svend Hartling, koncerndirektør i Region Hovedstaden.

Koncerndirektøren fortsætter: - Det er forhåbentlig alt sammen med til at gøre mødet med og oplevelsen af sundhedsvæsnet endnu bedre, understreger han

Det er meningen, at indholdet på info-tv løbende skal udbygges, så det tilpasses erfaringer og nye ønsker og behov.

Indhold er målrettet patienten:

  • Info-tv er uden lyd, så hverken ansatte eller patienter bliver forstyrret.
  • Der er 2,7 mio. årlige besøg i Region Hovedstadens ambulatorier og akutenheder hvert år, hvilket giver et samlet gennemsnit på 12.000 patienter hver dag på hospitalerne.
  • På de afdelinger, der har flere skærme hængende, har ambulatorierne i mange tilfælde valgt at tilpasse indholdet til den enkelte skærm. Det betyder bl.a., at indholdet kan målrettes patienten, efterhånden som hun eller han bevæger sig gennem sit behandlingsforløb på afdelingen – fx fra undersøgelsesrummet til operationsgangen.
  • Der kommer: seks infoskærme på Amager Hospital, 48 på Bispebjerg Hospital, 16 på Bornholms Hospital, 13 på Frederiksberg Hospital, 14 på Nordsjællands Hospital - Frederikssund, 42 på Gentofte Hospital, 38 på Glostrup Hospital, to på Nordsjællands Hospital - Sundhedshuset Helsingør, 86 på Herlev Hospital, 41 på Nordsjællands Hospital - Hillerød, 56 på Hvidovre Hospital og 65 på Rigshospitalet.
  • Info-tv er udviklet med et samlet budget på 20 mio. kr.