Du er her

Interessenterne inddrages i arbejdet med nyt NemID

Digitaliseringsstyrelsen inddrager erfaringer og faglige input i arbejdet med den næste generation NemID. Mulighederne er mange og ønskerne meget forskellige.

I arbejdet med næste version af NemID har Digitaliseringsstyrelsen valgt en bred inddragelse af interessenter, som bruger eller på anden vis er involveret i NemID. Det er fx borgere, medarbejdere i virksomheder, tekniske eksperter, andre myndigheder, interesseorganisationer mv. Formålet har været at få brugerne i fokus fra analysefasens start.

Der er derfor blevet afholdt en række aktiviteter, hvor interessenter har haft mulighed for at bidrage med viden om deres behov og ønsker for næste generation NemID. Digitaliseringsstyrelsen har gennemført en offentlig høring, foretaget en brugeranalyse og afholdt flere møder med specialister på området. De mange indspil fra interessenterne skal bidrage til et så stærkt beslutningsgrundlag som muligt forud for anskaffelsen af den næste løsning.

Den offentlige høring om nyt NemID blev afsluttet i juni. I alt indløb 63 høringssvar fra bl.a. offentlige myndigheder (ministerier og styrelser samt regionalt og kommunalt niveau) erhvervs- og interesseorganisationer samt privatpersoner med særlig interesse for området, herunder it-bloggere.
Nogle høringsvar forholdt sig til den fremtidige løsning og indeholdt enten generelle eller konkrete anbefalinger. Andre forholdt sig til de analyser, der udarbejdes i forbindelse med forberedelsen af et samlet beslutningsgrundlag.

Hovedtemaer i høringssvarene er blandt andet:

  • Der ønskes en fortsat høj sikkerhed i løsningen, evt. med mulighed for opdeling af sikkerhedsniveauer.
  • Fokus på en sammenhængende og fremtidssikret it-arkitektur.
  • Fokus på handicapvenlighed, kompatibilitet og brugervenlighed
  • For NemID-erhverv ønskes bl.a. fokus på brugervenlighed, mulighed for håndtering af flere CVR-numre mv.
  • Øget mobilitet og anvendelse af NemID på mobile platforme

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet et samlet dokument med alle høringssvarene samt et høringsnotat, der beskriver resultatet af den offentlige høring.