Du er her

ITB raser over skamfering af Højteknologifonden

Højteknologifonden vil næste år blive beskåret med 240 mio. kr. Det fremgår af regeringens forslag til finansloven for 2013, som blev fremlagt i dag. IT-Branchen ser den store besparelse som direkte skadelig for Danmark.

- Det er en helt forkert strategi, som regeringen her lægger for dagen, og det er stik imod det, som Danmark har brug for. Reelt er det en besparelse på forskningsområdet på en halv milliard, hvor især energi og it-forskninge
Højteknologisk forskning mister halv mia. kr.
Den højteknologiske forskning mister samlet set reelt en halv mia. kroner, fordi Højteknologifonden støtter projekter, hvor også erhvervslivet bidrager med penge. Med besparelsen mister Højteknologifonden mere end en tredjedel af sit samlede budget.

- Det kan virke som, at højre hånd ikke ved, hvad venstre hånd laver. Både universiteterne og virksomhederne skal selv have penge op af lommen for at indgå i samarbejde med Højteknologifonden. Der er altså ikke
Højteknologifonden har haft god succes med at styrke det ellers vanskeligere samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv. IT-Branchen vil nu gå i dialog med regeringen om, hvordan der kan fastholdes et højt forskningsniveau, når det gælder bl.a. it og energi.

Sundheds-IT og udbud på rette spor
Regeringens udspil til finanslov indeholder dog også en række gode tiltag, vurderer IT-Branchen. Det er positivt, at regeringen afsætter midler til at udmønte initiativer på vækstområdet såsom Sundheds-IT og den nye strategi for innovation.

På finansloven er også afsat 22 mio. til bl.a. bedre vejledninger i og samarbejder om offentlige udbud.

- Det er et godt skridt, da bedre vejledninger for offentlige udbud er nødvendige. Men vejledningerne gør det ikke alene, der er brug for en egentlig ændring af regelsættet i Danmark for udbud, bl.a. i form af en udbudslov der gi
På positivsiden er også satsningen på en Markedsmodningsfond, der skal give bedre mulighed for at få nye innovative danske produkter ud på markedet i stor skala.