Du er her

Københavns Universitet ruster lægestuderende til fremtidens sundhedsvæsen

Det nye valgfrie 5. semester på medicinuddannelsen forbereder fremtidens læger til forestående udfordringer i sundhedssystemet med internationalt udsyn, digitalisering og flere ældre. Udviklingen af uddannelsen sker i tæt samarbejde med regioner og hospitaler i Region H og Region Sjælland.

Medicinuddannelsen på Københavns Universitet tilpasser nu flere grene af lægeuddannelsen til fremtidens behov i sundhedssystemet. På Det nye valgfrie 5. semester kan de studerende som noget nyt vælge mellem et stort udbud af kurser inden for specialisering, forskning, digitalisering, innovation, og internationalisering. Det skal ruste dem til at imødekomme kravene fra det offentlige sygehusvæsen, private virksomheder og medicinalindustrien.

I dag bruger en 70-årig borger sygehusvæsnet dobbelt så meget som yngre borgere og i 2050 vil antallet af 80-årige være tredoblet. De moderne behandlingsformer bliver stadigt mere digitale og teknisk krævende og samtidig stiger behovet for et internationalt samarbejde omkring håndtering af antibiotikaresistens, globale epidemier og andre internationale sundhedsudfordringer. Sidst, men ikke mindst efterspørger lægemiddelindustrien flere højtspecialiserede kandidater til udvikling af nye lægemidler, som er en af Danmarks største eksportvarer.

Landets ældste og største medicinuddannelse har derfor valgt at opkvalificere kandidaterne til fremtidens sundhedssystem med internationale udfordringer, digitalisering og flere ældre.

”Som læger og forskere skal vores kandidater arbejde for at fremme sundhed og livskvalitet, og udtænke nye løsninger til et sundhedssystem på højeste internationale niveau. Vores studerende får nu frihed til at fordybe sig og afprøve mulige karrierespor og det modner og kvalicerer det karrierevalg, som de snart skal træffe. I løbet af uddannelsen lærer de at mestre moderne behandlingsformer, ny teknologi og at varetage patienter og pårørende med empati”, siger dekan Ulla Wewer fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Når flere lægestuderende i disse uger påbegynder et uddannelsesforløb på Det valgfrie 5. semester har de selv valgt et semester med fokus på enten forskning, internationalt engagement eller et specialefokuseret kursus.

Traditionelt får lægerne kun mulighed for at ”snuse” til mulige specialer efter deres kliniske basisuddannelse, der typisk tager 5 år. Men nu kan de allerede afprøve potentielle karriereveje tidligere i deres uddannelsesforløb, hvilket ruster dem til at træffe kvalificerede beslutninger, når de skal påbegynde deres specialistuddannelse.

”Hvis vi vil prøve kræfter med forskning, får vi en fremragende mulighed. Ønsker vi at afsøge et kommende speciale, får vi mulighed for at fungere på introlæge-niveau med dybdegående patientforløb. Og vi kan også prøve kræfter med et klinikophold i udlandet. Jeg tror, at jeg får lettere ved at undersøge og forstå, de arbejdsmuligheder, man får som læge”, siger Andrea Maier, der studerer på Medicinuddannelsen på Københavns Universitet.

I disse uger starter flere af de studerende i forløb i Region Hovedstaden og Region Sjælland, der tilsammen har udviklet flere end 30 specialefokuserede kurser, der finder sted i fagmiljøer på hospitaler og klinikker.

Kurserne på det valgfrie 5. semester er udviklet gennem tæt samarbejde mellem Københavns Universitet og ildsjæle fra 30 fagmiljøer inden for eksempelvis øjensygdomme, tværgående patientforløb, specialundersøgelser, børne- ungepsykiatri, geriatri og det er afgørende for fremtidens sundhedsvæsen, at de studerende hurtigt kan bidrage med deres evner i en dagligdag med mange faglige, tekniske og etiske udfordringer.

”Vi har behov for læger med både solid faglighed og stærk dømmekraft, når vi fremover skal løse udfordringer på sundhedsområdet og en større ældre patientgruppe. Gennem et samarbejde med regionerne, kan de studerende nu blive inspireret af højtspecialiserede ildsjæle fra kliniske miljøer. Det smidiggør overgangen til arbejdslivet og bidrager samtidig positivt til det akademiske miljø i klinikken”, siger Karin Friis Bach, der er formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden.