Du er her

K03 Standardkontrakt for agile projekter på vej

K03 er en standardkontrakt, der er velegnet til it-projekter, hvori der anvendes agile udviklingsmetoder. Kontrakten er under udarbejdelse og sendes i offentlig høring i oktober.

I juli 2012 offentliggjorde Digitaliseringsstyrelsen den første K03 beta, som alle interesserede blev inviteret til at kommentere på. På baggrund af kommentarerne er der udarbejdet en opdateret version, K03 beta, version 2.

Ultimo oktober sendes et endelige udkast til K03 kontrakt og bilag i offentlig høring. Høringen gennemføres på Høringsportalen på borger.dk.

K03 kontrakt og bilag forventes offentliggjort i sin endelige version inden udgangen af 2012.

Regeringen har et mål om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive og mindst bureaukratiske i verden. For at nå dette mål vil regeringen blandt andet have fokus på yderligere digitalisering af den offentlige sektor. Med et sådant fokus på digitalisering vil it-projekter derfor spille en stadig større og afgørende rolle i udviklingen af den offentlige sektor.

Med udgangspunkt i denne målsætning blev der nedsat en arbejdsgruppe, som fik til opgave at udvikle en ny agil standardkontrakt, som myndigheder og leverandører kan bruge ved udvikling af agile it-projekter i det offentlige.

Kommissoriet for arbejdet blev fastlagt af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra en række offentlige myndigheder og interesse- og brancheorganisationer, og det blev besluttet, at den agile standardkontrakt målrettes større faseopdelte it-projekter, hvor udviklings- og implementeringsydelser har den største vægt i projektet. Kontraktens genstand skulle være en it-leverance i nær sammenhæng med køb af rådgivning og ledelse af projektet.

Den agile standardkontrakt tager således udgangspunkt i anerkendte og anvendte projektledelses- og udviklingsmodeller, som offentlige myndigheder arbejder med og har erfaring med at bruge.

Den agile standardkontrakt tager også højde for den økonomiske ramme, der gør sig gældende i staten og er herudover egnet til at indgå i en udbudsproces.

Den agile standardkontrakt kan anvendes i sammenhæng med den fællesoffentlige it-projektmodel, hvor den vil være et væsentligt dokument i anskaffelses- og gennemførelsesfasen for de it-projekter, som ønskes afviklet agilt.

I den kommende vejledning til kontrakten og it-projektmodellens tjeklister vil der blive fremhævet særlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med agil udvikling, ligesom den agile kontrakt og tilhørende vejledning vil blive tilknyttet it-projektmodellen.