Du er her

Kamerapille screener for tarmkræft

Brug af kamerapille kan erstatte kikkertundersøgelse. 250 testpersoner skal i løbet af marts sluge en kamerapille på størrelse med en stor fiskeoliepille, hvorefter den tager 400.000 billeder på vej ned gennem tarmene. Billederne kan vise, om der er forstadier til eller kræft i tarmene. Det er opskriften på et nyt forskningsstudie, som Odense Universitetshospital, sundhed.dk og Region Syddanmark står bag.

Formålet er at undersøge, om kamerapillen kan erstatte koloskopi (kikkertundersøgelse), som i dag bruges til at screene for tarmkræft. Screening med kamerapille er helt smertefrit og kan i modsætning til koloskopi foregå i eget hjem. Det vil betyde, at ventetiden på screening vil reduceres væsentligt, og antallet af borgere, der vil deltage i tarmkræft-screeningsprogrammet, forventes at stige.

Testpersonerne er udvalgt blandt den gruppe af danskere, der deltager i programmet for tarmkræft, og som er indkaldt til en koloskopi på baggrund af deres afføringsprøve. De 250 testpersoner skal både have foretaget den allerede planlagt koloskopi og deltage i forsøget med kamerapillen for, at de to metoder kan sammenlignes. Men allerede i den efterfølgende pilotfase skal de 3000 deltagere kun gennemføre forsøget med kamerapillen. Forskningsstudiets formål er at kunne tilbyde en alternativ screeningsmetode for tarmkræft, så kamerapillen kan erstatte koloskopi i nær fremtid.