Du er her

KL: Brug indtægter fra mobilauktioner til at lukke mobilhuller

Mens mange kommuner lider under manglende mobildækning, skummer staten fløden på restindbetalinger fra gamle mobilauktioner. Det er en guldrandet forretning for statskassen at udstede tilladelser til mobiloperatørerne, og alene i år henter staten 214,2 mio. kr. KL’s formand Martin Damm, mener, at staten skulle bruge indtægterne fra mobilauktioner til at lukke mobilhuller i områder med dårlig dækning. Sådan lyder budskabet i november-nummeret af KIT-Magasinet - den kommunale it-chefforening KIT@'s blad - der sætter fokus på infrastruktur.

Staten henter over 200 mio. kr. ind om året som restindbetalinger fra tidligere gennemførte auktioner til frekvenser på mobilområdet. Det fremgår af Finansloven for 2015. Indtægterne fra auktio- nerne fortsætter frem til 2018. Men det stopper ikke her. Regeringen har tænkt sig at gennemføre en ny auktion for 1800 Mhz frekvenser til næste år. Den kan ifølge teleeksperter føre til yderligere 200 mio. kr. i årlige indbetalinger. Dermed kan prove- nuet fra mobilauktioner nemt løbe op i 400 mio. kr. om året i de næste mange år.

Det er med andre ord en guldrandet forretning for staten at ud- stede tilladelser til mobiloperatørerne, der køber sig ind på de frekvenser, som staten gennemfører auktioner over. Således hen- ter staten 214,2 mio. kr. i år på tidligere gennemførte auktioner på mobilområdet. Dette sker samtidig med at kommuner lider under manglende mobildækning, som skaber daglige problemer for personale og borgere.

KL’s formand Martin Damm, siger, at staten kunne bruge ind- tægterne fra mobilauktioner til at lukke mobilhuller i områder med dårlig dækning.

”Det er statens opgave at lukke mobilhuller. Enten kræver sta- ten større dækning af mobiloperatørerne mod at man får små ind- tægter på auktionerne. Eller også kræver staten mindre dækning og så får den til gengæld store indtægter. Det er den sidste model, staten har valgt. De bruger bare ikke indtægterne til at lukke hullerne med. De bruger pengene til andre ting. Folketin- get har sagt, at staten ikke skal bruge penge på dette område og at markedet selv skal løse det. Men dette viser, at staten skum- mer fløden på manglende mobildækning i kommunerne,” siger Martin Damm.