Du er her

KL: En blandet landhandel fra regeringen

KL hilser regeringen forslag om bedre bredbånd- og mobildækning velkommen, men det går for langsomt, lyder det fra Martin Damm. Forslagene kunne godt være mere ambitiøse og en tidshorisont for bredbånd på 4-5 år er en lang tidshorisont, og måske for lang for mange virksomheder og borgere, der lige nu overvejer, om de skal blive eller flytte,” siger Martin Damm.

KL hilser regeringen forslag om bedre bredbånd- og mobildækning velkommen, men det går for langsomt, lyder det fra Martin Damm:

”Regeringen lægger op til at stille skærpede krav til leverandørerne i forbindelse med de næste frekvensauktioner. Det vil givetvis forbedre kvaliteten og dækningsgraden på mobiltelefoni og -bredbånd, men tidshorisonten er al for lang. Udbuddene starter i 2016 og forventes færdige i 2019. Det vil sige, at der går fire til fem år, før alle brugere opnår mærkbare forbedringer. Det er en lang tidshorisont, og måske for lang for mange virksomheder og borgere, der lige nu overvejer, om de skal blive eller flytte,” siger Martin Damm og fortsætter:

”Hvis vi skal sikre lige muligheder for vækst og udvikling i hele landet, er det altafgørende, at regeringen sikrer en ordentlig mobil- og bredbåndsdækning i alle egne af landet – nu.”

Regeringen lægger endvidere med det nye udspil op til at give 100 mio. kr. årligt til nedrivning og istandsættelse af faldefærdige huse. Oprindeligt var der fra 2016 til 2020 afsat 55 mio. kr. årligt. KL hilser stigningen velkommen, men peger på, at der i 2014 og 2015 var afsat 200 mio. kr. årligt. Dermed er der reelt tale om et fald fra tidligere år.

”Vi ved, at behovet for at kunne rive ned og istandsætte faldefærdige huse i yderområderne er meget stort. Derfor er det glædeligt, at regeringen har valgt at afsætte 100 mio. kr. årligt til denne indsats. Men det er stadig en halvering af puljen ift. tidligere år. Eksperter vurderer, at der er brug for at tale i milliarder frem for millioner. Det siger derfor sig selv, at 100 mio. kr. langt fra batter,” siger Martin Damm.

Regeringen vil sikre, at sunde projekter har adgang til finansiering i hele landet, så virksomhederne kan placere sig, hvor de ønsker. Derfor foreslår regeringen at forlænge investeringsperioden for Vestdansk Vækstkapital og videreføre investeringspuljen med 60 mio. kr.

”Selv om 60 mio. kr. ikke er en herregård, er det positivt, at ordningen forlænges. En analyse fra KL’s nyhedsbrev Momentum viste for nyligt, at det er meget vanskeligt at få lån i yderområder – i hele landet. Derfor håber jeg, at Vækstfonden tillægges en bred fortolkning af ordet vestdansk, så midlerne også kan bidrage til at skabe vækst i de østdanske dele af Danmark, der også er udfordret,” siger Martin Damm.

Regeringen forslår en pulje på 60 mio. kr. til forbedring af kollektiv trafik i yderområderne. Men det er gamle penge, lyder det fra KL’s formand.

”Det er svært at være taknemmelig for en pulje, som blev besluttet i 2012, og hvor ansøgningsfristen for 2015 allerede er overskredet. Hvis vi for alvor skal rykke, kræver det, at der bliver afsat flere nye midler til ambitiøse innovative projekter, som kan gøre en forskel i yderområderne,” siger Martin Damm.