Du er her

KL: Gode takter i vækstplan for digitalisering

KL har i flere år efterlyst nye redskaber til at sikre it-infrastruktur i hele landet, og jeg glæder mig derfor over et interessant udspil fra regeringen,” siger KL’s formand Martin Damm.

”Regeringen har lavet et interessant udspil, hvor mange af de tiltag, som KL har efterlyst, er med. Det er fx godt, at der nu satses på at indføre krav om roaming i yderområder, samt at der skal sikres flere midler til investeringer i it-infrastrukturen, så kapaciteten og udbredelsen af nettet kan øges,” siger Martin Damm, der dog ærgrer sig over, at mange af tiltagene i regeringens pakke lange udsigter og først kan ses realiseret omkring 2020.

Udspillet lægger bl.a. op til at sikre flere finansieringskilder til investeringer i udbygning af net-dækningen og til bedre anvendelse af eksisterende kapacitet til at sikre bedre digital dækning i Danmark. Det sker gennem øgede krav til teleselskaberne.

”Regeringen forsøger sig med flere krav til teleselskaberne, og det er et nødvendigt skridt i den rigtige retning. Udgangspunktet for regeringens udspil er fortsat, at markedet kan løse udfordringerne med mobil- og bredbåndsdækningen i Danmark. Men senest på Bornholm har vi set, at teleselskaberne ikke stod i kø som  interesserede i at løse opgaven med at sikre digital infrastruktur trods væsentlig statsstøtte til opgaven. Derfor vil vi nøje følge udviklingen,” siger Martin Damm.

Han pointerer, at det er afgørende for vækst og udvikling i hele Danmark, at der satses ambitiøst på den digitale infrastruktur.

”Om det lykkes, kommer bl.a. til at afhænge af de krav, som stilles til selskaberne. KL forventer, at der stilles krav til god dækning og kapacitet i nettet både i byer og på landet. I dag er det utilstrækkeligt begge steder,” siger KL-formanden.

KL ser frem til kortlægningen af mobil- og bredbåndsdækningen, der skal vise, hvor udfordringerne er størst, og hvor der er behov for forbedringer af dækningen.

”Kortlægningen forventes klar først på året i 2015. Og vi ser frem til, at regeringen også vil være åbne over for, at de mange tiltag skal løse de udfordringer, der viser sig at være i nettet,” siger Martin Damm.