Du er her

KL: Ikke alle borgere åbner deres digitale post

En stor del af danskerne har taget digital post til sig. Hele 89 pct. af befolkningen er således tilmeldt. Nye tal viser, at fokus på at få de ældre med er lykkedes. Nu handler det om at få de unge til at åbne deres digitale post, siger KL.

Nye tal belyser dog, at der er en lille gruppe af de tilmeldte borgere, der ikke har åbnet deres digitale postkasse, hvilket kan betyde, at vigtig post ikke bliver læst. Digitaliseringsstyrelsen offentliggjorde i februar tal for, hvor mange der ikke har åbnet deres digitale postkasse de sidste seks måneder.

KL har samlet en række grafer, som kan give kommunerne en indikator på, hvilke grupper der ikke tjekker deres postkasse.

Da digital post blev obligatorisk d. 1. november 2014, var der meget stort fokus på at få de ældre borgere tilmeldt. Statistikkerne viser, at denne gruppe er kommet godt med.

Som man også kan se, ligger de rent faktisk et godt stykke under landsgennemsnittet, når det handler om at åbne den digitale postkasse - således har kun lidt over tre pct. i alderen 64-74 år ikke åbnet deres postkasse gennem de seneste seks måneder.

Alder har imidlertid betydning for, om den digitale postkasse bliver tjekket, og det er særligt de unge, der svinger ud i statistikkerne. Blandt de 15-24-årige har næsten hver tiende (otte til ni pct.) ikke åbnet deres postkasse inden for de seneste seks måneder. Det tal ligger noget højere end landsgennemsnittet på 5,1 pct. Der er derfor stadigvæk en udfordring i forhold til at nå de unge borgere. En udfordring, som mange kommuner allerede arbejder med – læs fx mere om Aarhus Kommunes ABC-kampagne her.

Uddannelsesniveau kan også have betydning for digital post. Af de, der alene har gennemført grundskoleforløb, har 7 pct. ikke åbnet deres digitale postkasse inden for det sidste halve år.

Gruppen af kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og ikke-vestlige indvandrere ligger også højere i forhold til landsgennemsnittet for dem, der ikke har åbnet deres postkasse. Her er det næsten hver tiende, der ikke har åbnet deres digitale postkasse inden for de seneste seks måneder.

Nogle af tallene er meget høje, og blandt ikke-vestlige indvandrere i aldersgruppen 74-84 år er der over 21 pct., der ikke har åbnet deres Digital Post. Det samme gør sig gældende for gruppen af førtidspensionister, hvor ti pct. i aldersgruppen 45-54 år ikke har tjekket deres Digital Post.

Kommunerne arbejder for at nå målgrupperne, som ikke åbner deres digitale post, via forskellige platforme, da borgerne kan gå glip af vigtig post fra det offentlige.