Du er her

KL: Materiale om obligatorisk digital selvbetjening forsinket

Boston Consulting Group gennemførte i samarbejde med KL og Digitaliseringsstyrelsen en analyse i forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2013 af de opgaveområder, der indgår i bølge 1 og 2 af obligatorisk digital selvbetjening. Offentliggørelsen af materialet er forsinket. Materialet forventes offentliggjort i oktober.

Boston Consulting Group har i samarbejde med KL og Digitaliseringsstyrelsen gennemført en analyse af henvendelserne indenfor de opgaver, som indgår i bølge 1 og 2 for obligatorisk digital selvbetjening. Grundet en behandling i Regeringens Økonomiudvalg har KL og Digitaliseringsstyrelsen valgt at udsætte offentliggørelse af materialet. Regeringen drøfter endelig afklaring af lovgivning ift. bølge 2 af obligatorisk selvbetjening. Det forventes at lovgivningen for opgaveområderne i bølge 2 fremsættes i løbet af foråret 2013.

Analysens resultater er en del af grundlaget for aftalen om kommunernes økonomi for 2013 om obligatorisk selvbetjening. Analysematerialet er blevet nævnt på de dialogmøder, som KL og KOMBIT har gennemført i løbet af august og september om obligatorisk digital selvbetjening. Analysen indeholder bl.a. potentialeberegninger for hvert opgaveområderne i bølge 1 og 2.

KL har netop udsendt den del af analysematerialet, der omfatter beregning af effektiviseringspotentialerne for hver enkelt opgaveområde samt forudsætningerne. Dette materiale er udsendt til alle deltagerne på dialogmøderne.

Det samlede analysemateriale fra Boston Consulting offentliggøres i løbet af oktober måned.