Du er her

KL og regeringen fastlægger syv principper for kommunalt-statsligt samarbejde

KL og regeringen revitaliserer en række principper, som sætter rammerne for et tæt samarbejde om omstilling, nytænkning og effektivisering af den offentlige sektor.

Tydeligt lokalt ansvar og opbakning til lokale prioriteringer:

  • Tydelig opgave- og budgetansvar
  • Styring på mål og resultater
  • Politisk ansvar og decentralt råderum til tværgående prioriteringer
  • Enkeltsager løses konkret

Samarbejde om modernisering af den offentlige sektor:

  • Decentralt ansvar for implementering af reformer
  • Samarbejde om nytænkning og effektivisering
  • Viden er grundlaget

Sådan lyder overskrifterne på de syv principper for kommunalt-statsligt samarbejde, som KL og regeringen har aftalt i forbindelse med opfølgningen på forhandlingsresultatet om kommunernes økonomi for 2016.

”Principperne sætter en tyk streg under, at staten og kommunerne ønsker en stærk decentral offentlig sektor, hvor løsningen af opgaverne er tilpasset de lokale forhold. Dermed kan løsningerne på de enkelte velfærdsområder også være forskellig fra kommune til kommune. Det er et stærkt signal,” siger KL’s formand Martin Damm.

Han glæder sig over, at principperne styrker det lokale råderum, og at mål- og rammestyring er udgangspunktet for det kommunal-statslige samarbejde. Han fremhæver bl.a., at det fremgår af princip tre, at staten så vidt muligt vil begrænse tildelingen af ressourcer via puljer til fordel for ubundne midler med rum til prioritering.

”Det er et stærkt signal, vi her sender. Og det vil vi holde regeringen op på allerede i de forestående finanslovsforhandlinger. Det nytter ikke noget, at regeringen under økonomiforhandlingerne strammer den kommunale livrem ind for senere at dryppe med penge i finanslovsforhandlingerne,” siger Martin Damm.

Principperne slår også fast, at det er et decentralt ansvar at implementere reformer.

”Det er et væsentligt princip at få grundfæstet ift. de mange reformer og diskussioner om, hvor tæt regering, Folketing og ministerier skal ind over det kommunale implementeringsarbejde,” siger Martin Damm.