Du er her

KL: Partnerskab om næste generation af NemID er udbudt

Inden den eksisterende kontrakt for NemID udløber, etableres et partnerskab mellem offentlige og private parter, der går sammen om at udbyde løsningen, som skal fungere på tværs af sektorer.

I slutningen af 2017 udløber kontrakten med Nets DanID, og tiden er nu kommet til at undersøge, hvordan infrastrukturen for e-identitet og digital signatur skal formes fremover. Det, at borgerne kan anvende samme bruger-id og adgangskode på tværs af sektorer, til alt fra netbanker, offentlige selvbetjeningsløsninger og til private tjenester på nettet er en af de største forcer ved NemID. Det gør det nemt for borgerne, og øger samtidigt både service og effektivitet i den offentlige sektor. I dag anvender ca. 4,5 mio. borgere NemID, og den næste generation af NemID søges udbudt i partnerskab med private parter for at sikre, at den kommende løsning fortsat kan skabe værdi i både den offentlige og den private sektor.

På vegne af kommunerne, regionerne og staten udsendte Digitaliseringsstyrelsen den 27. oktober 2015 udbudsmateriale vedr. etablering af et partnerskab om næste generation af NemID til to private parter: Foreningen Forsikring & Pension og FR I af 16. september 2015 A/S (datterselskab af Finansrådet). Begge parter blev i september prækvalificeret til at indgå i dialog om partnerskabet. Den 2. november 2015 afholdtes et indledende orienteringsmøde om udbuddet, og fristen for parternes indsendelse af foreløbige tilbud og dialogoplæg til partnerskaber er den 14. december 2015.

Efter et dialogforløb med de potentielle partnere i begyndelsen af 2016, udsendes det endelige udbudsmateriale om etableringen af partnerskabet ultimo april/primo maj. Partnerskabet forventes derefter etableret i juni 2016. Når partnerskabet er etableret, vil det gennemføre et udbud af selve løsningen, der skal afløse det nuværende NemID.