Du er her

KL: Undtagelse fra obligatorisk digital selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder

Fra den 1. december 2014 overgår fire af Udbetaling Danmarks områder til obligatorisk digital selvbetjening. Kommunerne skal i den forbindelse være opmærksomme på at undtage relevante borgere fra dette krav i forbindelse med det personlige fremmøde og efterfølgende give Udbetaling Danmark besked via et manuelt tværgående advis.

Fra 1. december 2014 bliver det obligatorisk at søge om familieydelser, boligstøtte, pension og barselsdagpenge samt melde ændringer digitalt. Bekendtgørelsen om obligatorisk digital selvbetjening vil blive udstedt af Ministeret for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

Som del af lovgivningen om obligatorisk digital selvbetjening er der aftalt nogle konkrete retningslinjer for undtagelser, herunder undtagelse for kravet om digital selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder. Endvidere fremgår aftalen af budgetvejledningen for 2015.

I praksis betyder det, at hvis en borger har problemer med brug af selvbetjeningsløsninger på Udbetaling Danmarks områder, skal Udbetaling Danmark yde vejledning til borgeren, fx over telefonen. Ved behov skal Udbetaling Danmark henvise borgeren til fremmøde i kommunen, som kan hjælpe og yde medbetjening. Her kan kommunen også vurdere, om en borger skal undtages fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening på Udbetaling Danmarks områder og tilbydes betjening på anden vis (fx ved at Udbetaling Danmark sørger for, at der er en blanket, der kan anvendes).

Det er således kommunen, som har kompetencen til at afgøre, om en borger skal undtages fra kravet om obligatorisk digital selvbetjening – også på Udbetaling Danmarks sagområder. Det er Udbetaling Danmark, der efterfølgende har ansvar for at modtage og behandle den konkrete ansøgning. Kommunen skal derfor give Udbetaling Danmark besked om, hvorvidt der er sket en undtagelse, og om undtagelsen gælder for den konkrete situation eller om undtagelsen gælder permanent, dvs. også efterfølgende ændringsanmodninger. Beskeden skal gives via et manuelt tværgående advis fra kommunen til Udbetaling Danmark.

Årsagen til, at kommunerne skal undtage borgere fra obligatorisk digital selvbetjening på vegne af Udbetaling Danmark, er, at der primært vil være tale om borgere, der har særlige behov. Det vil som oftest være borgere, som i forvejen har behov for en særlig hjælp fra kommunens side, og som har behov for helhedsorienteret vejledning. Derfor er det en naturlig følge af det eksisterende opgavesplit mellem kommunerne og Udbetaling Danmark, at kommunerne varetager denne opgave. For flere af ydelserne vil der desuden være tale om sammenhængende forløb, hvor der fx både skal søges om pension og boligstøtte, og her vil den kommunale hjælp i forvejen være nødvendig for de borgere, som har særlige behov.

Kommunerne informeres konkret om de aftalte arbejdsgange gennem et nyhedsbrev fra Udbetaling Danmark, herunder hvilke KL-E numre der skal anvendes. Det er aftalt, at der alene skal angives en advistekst, såfremt undtagelsen er midlertidig.

Kommunerne får alle relevante blanketter fra Udbetaling Danmark, således at blanketterne ikke skal rekvireres fra sag til sag. Når borgeren først er undtaget permanent, vil borgeren selv kunne rekvirere blanketter direkte fra Udbetaling Danmark og få hjælp til udfyldelse over telefonen. Det må dog forventes, at en del af de borgere, der har behov for at indberette ændringer eller nyansøge også i et vist omfang vil have behov for kommunens hjælp til at udfylde blanketten. Blanketterne videresendes efterfølgende fra kommunerne til Udbetaling Danmark.

Det er vigtigt at understrege, at kommunerne ikke på forhånd skal afdække, om en borger skal fritages fra kravet om obligatorisk digitalisering. Det skal alene ske, når borgeren alligevel retter henvendelse til kommunen.