Du er her

Klog på domstolene

Det første interaktive undervisningsmateriale om domstolene – lavet af domstolene – er på "gaden".

Kend din ret er navnet på det stort anlagte, interaktive undervisnings-materiale, som Danmarks Domstole nu kan præsentere som det første med domstolene selv som afsender. Undervisningsmaterialet, som findes på www.kenddinret.dk, er rettet mod eleverne i 8. og 9. klasse, og her kan eleverne se videoklip og animationer, der for eksempel forklarer, hvilke opgaver de forskellige aktører har under en retssag, og hvordan en sag kan bevæge sig gennem retssystemet.

De videbegærlige elever kan også fordybe sig i opslagsværket Retslex, hvor de kan slå emner som ’retssikkerhed’ og ’aktindsigt’ op. Samtidig lægger undervisningsmaterialet op til, at eleverne besøger en ret og oplever en retssag.

Alt tilgængeligt materiale er gratis og kan frit benyttes til undervisning.

Undervisningsmaterialet er et led i Danmarks Domstoles kommunikationsstrategi, som har til formål at styrke danskernes kendskab til og forståelse for domstolene. Med Kend din ret forsøger Danmarks Domstole at nå bredt ud til danskerne ved at sætte retsvæsen og domstole på skoleskemaet allerede i folkeskolen.