Du er her

Kommunerne arbejder på fritagelse af borgere, der ikke kan benytte Digital Post

Kommunerne gør en vigtig indsats op til 1. november 2014 med at fritage relevante borgere fra Digital Post, så de ikke modtager Digital Post, som de ikke er i stand til at læse. Ud over de borgere, der selv møder op for at blive fritaget, er kommunerne i gang med indsatser for at nå dem, der fx har svært ved selv at møde op. Mange kommuner har gode erfaringer, de gerne deler ud af.

Som udgangspunkt er det borgeren selv, der skal møde op i borgerservice for at blive fritaget, hvis han eller hun er omfattet af en af fritagelsesgrundene. Derudover er det muligt at give en anden fuldmagt til at gøre det på ens vegne. Den fællesoffentlige kampagne oplyser borgerne om muligheden for fritagelse, ligesom mange kommuner også benytter fx den lokale presse til at informere om muligheden.

Kommunerne er sideløbende med fritagelse i borgerservice i gang med opsøgende indsatser for at sikre, at borgere, der er omfattet af en af fritagelsesgrundene, mens som ikke selv sørger for fritagelse, bliver fritaget.

Fritagelse af relevante borgere gør dem klar til Digital Post
Kommunernes indsats for at nå de relevante borgere og få dem fritaget fra Digital Post er et led i at sikre, at borgerne ikke overser vigtig post fra det offentlige efter overgangen til Digital Post. De borgere, der ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan blive fritaget og vil dermed fortsat modtage posten fra det offentlige på papir. Også i det underretningsbrev, som borgere, der ikke er tilmeldt Digital Post, får tilsendt, er der oplysninger om, hvordan man kan blive fritaget.

Et andet element, der er med til at sikre, at overgangen til Digital Post ikke medfører, at borgerne overser vigtige breve, er adviseringsbrevene. De borgere, der ikke er blevet fritaget, men som aldrig eller ikke efter starten af august 2014 har været logget ind og tjekket deres digitale post, vil modtage et papirbrev, når det første digitale brev lander i Digital Post til dem. Brevet oplyser om, at der ligger Digital Post fra det offentlige og venter på at blive læst, hvordan man læser det, og hvordan man kan blive fritaget fra Digital Post.