Du er her

Kommunerne er godt i gang med arbejdet med Rammearkitekturen

Kommunernes It-Arkitekturråd ønskede ved udgangen af sidste strategiperiode at gøre status for arbejdet med Rammearkitekturen og med arkitekturstyring med fokus på, hvor langt kommunerne er, og hvilke indsatser kommunerne efterspørger i den kommende periode.

Preben Thalund Madsen og Per Andreasen fra konsulentfirmaet Globeteam har derfor i efteråret 2015 interviewet kommunale digitaliserings- og it-chefer samt repræsentanter for forretningen og ledelsen fra 10 forskellige kommuner for at belyse den kommunale vinkel på rammearkitekturen.

I rapporten præsenterer Globeteam en række centrale observationer:
- Der er i kommunernes it-miljøer allerede kendskab til den kommunale rammearkitektur.
- Alle kommunerne har forholdt sig til monopolbruddet og KMDs nye rolle.
- Langt de fleste kommuner er godt på vej med Rammearkitekturen.
- Der er ikke direkte sammenhæng mellem kommunens størrelse og fokus på digitalisering.
- Der eksisterer en række samarbejde mellem kommunerne, af både geografisk-, funktionel- og systemdrevet natur.
- Det er især de mindre og mellemstore kommuner der udtrykker et behov for hjælp.

På baggrund af resultater og observationer fra interviewrunden samt de strategiske mål for Rammearkitekturen i den fælleskommunale digitaliseringsstrategi for 2016-2020 ”Lokal og Digital”, har Globeteam udarbejdet en række forslag til konkrete indsatser og initiativer i den kommende strategiperiode. De konkrete indsatsforslag kan sammenfattes som:
- At skabe et bedre overblik over initiativer og løsninger i forhold til Rammearkitekturen.
- At udarbejde og vedligeholde værktøjer til videndeling, som fx. et landkort over kommunale initiativer.
- At revidere it-arkitekturrapportens form, formål og anvendelse.
- At påvirke markedet gennem operationelle tiltag, som fx certificeringsordninger mv.
- At hjælpe kommunerne ved at udvikle værktøjer til målrettet kompetenceopbygning og kommunikation