Du er her

Kommunerne er på rette spor med at gøre borgerne digitale

Kommunerne er kommet et godt stykke vej med at flytte borgerne fra de analoge kanaler til de digitale selvbetjeningsløsning, viser seneste KOMHEN måling foretaget i foråret 2015. Men kommunerne skal fortsat gøres en indsats for at nå i mål med 80% målsætningen.

Kommunerne er på rette spor med at gøre borgerne digitale
KL gennemførte i foråret 2015 den 8. tælleuge. Resultaterne fra tælleugen viser, at der er en fortsat stigning i anvendelsen af de digitale løsninger, og kommunerne nu samlet set modtager 73% af alle ansøgninger, anmeldelser og indberetninger på de 28 kommunale områder, omfattet af lov om obligatorisk digital selvbetjening 2015.

Derved er kommunerne på rette spor med at leve op til 80% målsætningen, men der er stadig et stykke vej, idet der fortsat mangler 7% point, som skal opnås inden udgangen af 2015. Der er derfor fortsat brug for at kommunerne yder en indsats her og nu for at komme i mål.

Volumen for digital selvbetjening er høj – men digitaliseringsgraden varierer fra område til område
Kommunerne stiller selvbetjeningsløsninger til rådighed for borgerne på alle 28 områder, og borgerne har taget den digitale kommunikation til sig. Men der er flere områder, hvor der er udfordringer i forhold til at øge borgernes brug af selvbetjeningsløsningerne og løsningernes effektivitet i forhold til den kommunale administration.

Analysen viser, at områdernes selvbetjeningsgrad er meget forskellig. De store, men også ”lette”, områder som fx flytning har høj selvbetjeningsgrad på 88%. På det sociale og det tekniske område er der lavere selvbetjeningsgrader, men også med stor spredning på mellem 15 og 94% mellem løsningernes anvendelse i kommunerne, som betyder at der her fortsat kan gøres en indsats.

Særligt områder med socialt udsatte borgere eller komplicerede ansøgningsforløb har vist sig vanskelige at digitalisere for kommunerne, og der skal fortsat modnes internt i kommunerne arbejdsgange, og der skal arbejdes med at øge borgernes anvendelse af de digitale løsninger. Det gælder fx på hjælpemiddelområdet, hvor selvbetjeningsgraden for ansøgning om kropsbårne hjælpemidler er på 15%.

Hvad kan kommunerne gøre af indsats
KL har sammen med flere kommuner gennemført kvalitative vurderinger af, årsagen til de lave selvbetjeningsgrader på en række områder.  Det vurderes, at der knytter sig en række forskellige udfordringer til områderne. Nogle af udfordringerne kan håndteres på helt kort sigt eks. ved at kræve borgerne bestiller et gult sundhedskort digitalt, i stedet for at så mange møder op i Borgerservice for at erhverve det. Andre udfordringer løses af at der frigives nye og bedre versioner af eksisterende løsninger, som fx løsningen til ”valg af læge”. Andre igen kræver at der stilles større krav til brugervenlighed hos leverandøren, og har et længere tidsperspektiv. Endeligt er der løsninger til fx ældre og social udsatte borgere, hvor implementering af den fællesoffentlige fuldmagtsløsning kan have værdi. Anbefalingen er derfor at kommunerne foretager en individuel vurdering af løsningerne, og afdækker behovet for en særlig indsats lokalt i den enkelte kommune.

Sådan understøtter KL
For at understøtte kommunernes arbejde med at nå i mål med selvbetjening, vil KL i løbet af kort tid udsende inspirationsmateriale til kommunerne med gode eksempler på hvordan man kan understøtte borgernes brug af løsningerne.

I den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi år 2016- 2020, arbejdes der ligeledes videre med at få løst udfordringerne, med gøre det let og attraktivt for endnu flere borgerne, at betjene sig selv digitalt bl.a. ved at stille større krav til løsningerne.