Du er her

Kriminalforsorgen kan nu udstede NemID

Nu kan indsatte i arresthuse, fængsler og på pensioner få udstedt NemID af Kriminalforsorgens personale. Det er sikret gennem en aftale mellem Kriminalforsorgen og virksomheden Nets DanID.

Mange klienter kan have svært ved at få et NemID. Det kan der være flere grunde til. Det kan være fordi de har haft vanskeligt ved at møde op på Borgerservice, ikke har haft den rette legitimation (pas eller kørekort) eller ikke har en folkeregisteradresse.

Kriminalforsorgen er det første sted udenfor Borgerservice, der kan udstede NemID til offentlige hjemmesider. Banker kan udstede NemID til deres egen netbank, men ikke til f.eks. borger.dk.

Klienten får udleveret nøglekort og adgangskode med det samme, og NemID’et bliver enten udstedt på baggrund af pas eller kørekort, som det sker på Borgerservice, eller på baggrund af Kriminalforsorgens egen identifikation.

Det er nyt, at udstedelsen kan ske på baggrund af Kriminalforsorgens identifikation, og det giver mange indsatte, som for eksempel ikke har pas eller kørekort og dermed har vanskeligt ved at få NemID på Borgerservice, mulighed for at få udstedt og udleveret NemID med det samme.

De indsatte kan bruge NemID’et i det omfang, de har adgang til internettet i fængslet eller på pensionen – og de kan bruge det på udgange, og efter de er løsladt.