Du er her

Kriterier for tilskud til udvikling af digitale læremidler i høring

En ny pulje på 40 millioner kroner skal bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler. Nu sendes hovedkriterierne for at opnå tilskud fra puljen i offentlig høring, hvor virksomheder, organisationer og øvrige interesserede får mulighed for at komme med bemærkninger til, hvordan puljen udmøntes.

Som led i regeringen og KL’s indsats for it i folkeskolen er der afsat en pulje på 40 millioner kroner til udvikling af digitale læremidler, der skal supplere de igangværende initiativer på området. Midlerne skal støtte udvikling af digitale læremidler, der formår at kombinere de digitale muligheder med et stærkt læringsmæssigt perspektiv på nye og innovative måder. Udviklingspuljen skal dermed bidrage til en fortsat udvikling af markedet for digitale læremidler, og puljen kan søges af virksomheder, der ønsker støtte til idéudvikling eller færdigudvikling af digitale læremidler.

Udmøntningsmodellen for puljen sendes i offentlig høring frem til den 27. oktober 2014. Alle virksomheder, organisationer mv. har mulighed for at indsende høringssvar. Offentliggørelse af de endelige kriterier for puljens udmøntning forventes at ske medio november 2014.