Du er her

Kulturstyrelsen giver fri adgang til data

Data om fredede bygninger og fortidsminder, kan nu frit benyttes. Informationerne kommer ikke længere i bogform fra Kulturstyrelsen, men i åbne dataformater. Et privat firma har allerede stor glæde af at høste i databasen.

Det er ikke længere i bogform, at Kulturstyrelsen udgiver information om fredede fortidsminder, -bygninger og bevaringsværdige bygninger.

Nu er det i åbne dataformer, som alle har lov at benytte og genbruge, som de vil.

Det har ikke været uden hindringer at nå dertil, hvor data kan stilles frit til rådighed.

"Vi har nu løst de problemstillinger, der er i EU’s ophavsrettighedsdirektiv og skabt en fornuftig teknisk løsning," siger direktør Anne Mette Rahbæk.

"Nu er vi der, hvor data kan komme i spil – og vi håber, at vi kun har set toppen af isbjerget med hensyn til genanvendelse af det videns-potentiale, der ligger i databaserne."

Kulturstyrelsens data er gjort tilgængelige via et såkaldt repositorium, hvorfra man kan høste alle data i et åbent XML format. Det er ikke som at læse en almindelig tekst – men det gør det muligt for softwareudviklere at bygge nye apps eller hjemmesider eller bruge data til statistik og beregninger.

Et eksempel på en privat virksomhed, der anvender Kulturstyrelsens data, er analysevirksomheden Geomatic.

De har som de første haft den digitale snabel nede i Kulturstyrelsens repositorium, og høstet oplysninger om fredede og bevaringsværdige bygninger. Direktør Martin K. Glarvig forklarer, at virksomheden anvender Kulturstyrelsens data i forbindelse med matematiske modeller, der beregner ejendomsværdier for finanssektoren.

Oplysninger om bygningsfredning og bevaring er nemlig en blandt mange faktorer der fortæller noget om en ejendoms herlighedsværdi og dermed den beregnede sandsynlige salgspris.

"Kulturstyrelsens data er blot et blandt rigtig mange datasæt, Geomatic anvender, men jo flere data vi har, jo bedre bliver vores matematiske modeller. Fri adgang til offentlige data er essentielt for en virksomhed som vores. Hvis offentlige data kan komme virksomheder og dermed samfundet til gode, så mener jeg bestemt de skal stilles til rådighed," siger Martin K. Glarvig.