Du er her

Lærernetværket skabte i fællesskab 113 digitale undervisningsforløb til dansk og matematik i 2014/2015

350 lærere fra hele landet deltog i det første år i Lærernetværket for it i folkeskolens fag. Delta-gerne har produceret 113 digitale undervisningsforløb, som nu er tilgængelige for alle lærere i hele landet på Materialeplatformen.

Idéer til brug af it i dansk og matematik er livligt blevet diskuteret i det første år i Lærernetværket for it i folkeskolens fag, 2014/2015.  Deltagerne har været delt op i mindre grupper, der kaldes producerende praksisfællesskaber, inden for deres regionale område. Her har de med udgangspunkt i deres egen praksis skabt idéer til undervisningsforløb og undervisningsaktiviteter med it.

De 350 deltagende lærere skabte og delte hele 113 digitale undervisningsforløb i Lærernetværkets første år 2014/2015.

”Erfaringerne med de producerende praksisfællesskaber er gode, og den langvarige indsats over et helt skoleår har løftet deltagernes it-kompetencer inden for fagene dansk og matematik. Lærernetværket har fokus på, hvordan hver enkelt deltager kan inspirere sine kolleger hjemme på skolerne, så ideerne til it-anvendelse når ud til så mange lærere som muligt,” fortæller Lærernetværkets nationale projektleder Tobias Heiberg.

En del af filosofien bag Lærernetværket er, at man ikke kun dyrker glansbillederne, men at man også deler erfaringer om situationer, hvor brugen af it ikke lykkes. Det er vigtigt med den slags erfaringer, når man skal give gode råd videre til andre, så de ikke begår de samme fejl. Lærernetværket gør meget ud af at opmuntre til systematisk videndeling, så der bliver bevidsthed om, hvordan og hvornår man deler sine erfaringer med kollegerne.

I netværket betragter man fag, didaktik og praksisafprøvninger som udgangspunktet for udviklingsarbejdet med it – ikke omvendt. Projektledelsens erfaring fra første år viser, at lærerne udvikler nye it-didaktiske tilgange til deres fag og højere grad af lærerfaglig teknologiforståelse gennem deres deltagelse i netværket.

Nationalt netværk
Lærernetværket for it i folkeskolens fag er en national indsats, som drives af professionshøjskolerne i fællesskab. Lærernetværket er fortsat i det nuværende skoleår, hvor der deltager 170 lærere.

Lærernetværket for it i folkeskolens fag er en del af indsatsen for øget anvendelse af it i folkeskolen, hvor der er afsat 500 mio. kr. frem til 2017. Indsatsen udmøntes i fællesskab mellem KL, Finansministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.